اول تیموتاوس باب 1

مقدّمه
1از طرف پولس كه به فرمان نجات‌دهندهٔ ما خدا و به دستور مسیح عیسی -‌امید ما- رسول مسیح عیسی است، 2به تیموتاؤس، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می‌گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند.
دربارهٔ تعلیم نادرست
3همچنان‌که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار كردم، باز هم از تو می‌خواهم كه در افسس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می‌دهند و تو باید به آنها دستور دهی كه از این كار دست بردارند. 4به آنها بگو كه خود را با افسانه‌ها و شجره‌نامه‌های بی‌پایانی كه انسان را به مجادله می‌كشند، سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشهٔ خدا كه از راه ایمان شناخته می‌شود، كمكی نمی‌کنند. 5هدف تعلیم ما، برانگیختن محبتّی است كه از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می‌آید. 6بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گُم کرده‌اند. 7آنها مایلند معلّمان شریعت باشند، بدون آنكه بفهمند چه می‌گویند و یا دربارهٔ چه چیز این‌طور با اطمینان سخن می‌گویند.
8ما می‌دانیم شریعت وقتی نیكوست كه به طرز صحیحی از آن استفاده شود. 9البتّه باید دانست كه قوانین برای نیكان وضع نشده، بلكه برای افراد متمرّد و سركش، برای خدا ناشناسان، گناهكاران، كافران، بی‌دینان، قاتلان پدر و مادر، آدمكشان، 10زشتكاران، لواط‌گران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی كه شهادت دروغ می‌دهند و هر کار دیگری كه برخلاف تعلیم درست باشد را انجام می‌دهند. 11آن تعلیمی كه در انجیل یافت می‌شود، یعنی مژده‌ای از جانب خدای پرجلال و متبارک كه به من سپرده شده است تا آن را اعلام كنم.
حمد و سپاس برای رحمت خدا
12از مسیح عیسی، خداوند ما كه نیروی این كار را به من داده است، تشكّر می‌كنم. زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. 13اگرچه در گذشته به او دشنام می‌دادم، جفا می‌رسانیدم و اهانت می‌کردم، امّا خدا به من رحم كرد زیرا من بی‌ایمان بودم و نمی‌‌‌دانستم چه می‌كردم. 14و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتّی را به من عطا نمود كه در اتّحاد با مسیح نصیب ما می‌گردد. 15این سخن درست است و کاملاً قابل قبول كه مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد. گناهكاری بزرگتر از من هم نیست! 16امّا به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من كه بزرگترین گناهكارانم، كمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همهٔ کسانی‌که بعدها به او ایمان آورده، حیات جاودانی خواهند یافت. 17به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یكتا تا به ابد عزّت و جلال باد، آمین.
18ای تیموتاؤس، فرزند من، همان‌طور كه مدّتها پیش دربارهٔ تو نبوّت شد، این فرمان را به تو می‌سپارم و امیدوارم آن سخنان، مانند سلاحی در این جنگ نیكو تو را یاری دهد، 19و ایمان و وجدان پاک خود را نگه‌دار. كشتی ایمان بعضی‌ها به علّت گوش ‌ندادن به ندای وجدان درهم شكسته است.20از آن جمله «هیمینائوس» و «اسكندر» می‌باشند كه آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند كه دیگر كفر نگویند.