آیه قوت چهارشنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ آذر ۱۳۹۵

image_pdf
مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹
مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

۹↵ مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو.

پاسخ دهید