آیه قوت چهارشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۲ دی ۱۳۹۵

image_pdf

افسسیان باب ۴ آیه های ۳۱ و ۳۲

۳۱ از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. ۳۲ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

پاسخ دهید