آیه قوت چهارشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۲ دی ۱۳۹۵

https://www.instagram.com/p/BPGEH3Uj9ER/?taken-by=ashnaieinsta

https://www.instagram.com/p/BPGEJQ3DScA/?taken-by=ashnaieinsta

افسسیان باب ۴ آیه های ۳۱ و ۳۲

۳۱ از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. ۳۲ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

  • آشنایی با مسیحیت

    کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!