آیه قوت پنجشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۳ دی ۱۳۹۵

image_pdf
۱۲«زیرا چشمان خداوند بر نیکان است، و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها، امّا از بدکاران روی‌گردان است.»
۱۳پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست اشتیاق دارید، چه کسی به شما آسیبی خواهد رسانید؟

پاسخ دهید