آیه قوت جمعه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۴ دی ۱۳۹۵

image_pdf

یوشع باب ۱ آیه ۸

۸↵ کتاب تورات را همیشه درنظر داشته باش. آن را بخوان و دربارهٔ آن روز و شب تفکّر کن تا بتوانی تمام دستوراتی که در آن نوشته شده، پیروی و اطاعت نمایی. آنگاه موفّق و کامیاب خواهی شد.

پاسخ دهید