نگرانی جمهوری اسلامی از ترویج فرهنگ مسیحی در ایران

گرایش زیاد شهروندان غیرمسیحی ایرانی به فرهنگ مسیحی و سبک زندگی غربی جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرده است.

نگرانی جمهوری اسلامی از ترویج فرهنگ مسیحی در ایران

در روزها گذشته رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در ایران بیش از چهارهزار درخت کاج در ایام کریسمس خریداری شده، که بخش اعظم خریداران آن نه مسیحیان بلکه شهروندان مسلمان بودند که کریسمس و آغاز سال نوی میلادی را جشن گرفتند.

همزمان هزاران کاربر ایرانی در صفحات اجتماعی خود از اینستاگرام و تلگرام گرفته تا توئیتر تصاویر و سلفی‌های فردی و خانوادگی خود را از درخت کریسمس و آذین‏ بندی‌های مخصوص این ایام منتشر کردند و استقبال زیادی از سنت های مسیحیان داشتند.

این موج رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی را نگران کرد و برای نظام قابل تحمل نبود، زیرا این امر خارج از تحمل و باور سران حکومتی است که مدعی اسلام ناب محمدی هستند و به همین جهت برای آنان پذیرفتنی نیست که شهروندانشان این چنین با ابعاد وسیع از یک فرهنگ مسیحی با سبک زندگی غربی پیروی کنند.

منبع : محبت نیوز