آیه قوت شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۵ دی ۱۳۹۵

image_pdf

سوگنامه باب ۳ آیه های ۲۲ و ۲۳

۲۲ زیرا محبّت خداوند پایدار و رحمت او بی‌پایان است.
۲۳ آنها هر صبح تازه می‌باشند و وفاداری او عظیم است.

پاسخ دهید