آیه قوت پنجشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

امثال باب ۱۸ آیه ۲۱

۲۱↵ حرف زبانت می‌تواند حیات تو را حفظ کند یا آن را برباد دهد، بنابراین نتیجهٔ حرفهای خود را خواهی دید.

  • آشنایی با مسیحیت

    کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!