آیه قوت پنجشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

image_pdf

امثال باب ۱۸ آیه ۲۱

۲۱↵ حرف زبانت می‌تواند حیات تو را حفظ کند یا آن را برباد دهد، بنابراین نتیجهٔ حرفهای خود را خواهی دید.

پاسخ دهید