استیفان (اولین شهید مسیحی) کیست؟

اِستیفان یک یهودی بود که در خارج از اسرائیل زندگی می‌کرد و به مسیح ایمان آورده بود. یونانی زبانان شکایت داشتند، که به بیوه زنان عبری زبان بیشتر رسیدگی می‌شود تا بیوه زنان یونانی زبان. پس از شکایت یونانی زبانان، اِ ستیفان که پر از ایمان و روح القدس بود، یکی از هفت نفری بود که جهت رسیدگی به امور بیوه زنان و رساندن خوراک به آنان، انتخاب گردید.
او در میان مردم معجزات بزرگ انجام می‌داد، و بواسطه حکمت و روحی که در وی بود، کسی نمی‌توانست با او مباحثه و پیروز شود. بر اساس توطئه یهودیان، وی را به اتهام کفر به موسی و خداوند، دستگیر و به محاکمه برده می‌شود.
دفاعیه پر شور وی و متهم کردن آنان به کشتن پیامبران و به صلیب کشیدن مسیح و باز گو کردن رویای خود در مورد نشتن مسیح در دست راست خداوند، خشم یهودیان را به شدت برافروخت و او را به خارج از شهر برده و سنگسارش کردند. او پس از بخشیدن آنانی که وی را سنگسار کردند، جان خود را به خداوند تسلیم نمود. سولس (بعدها به پولس رسول تغییر نام یافت) نیز در مراسم سنگسار اِستیفان حضور داشت و راضی به اینکار بود. سپس چند مرد خداشناس وی را به خاک سپرده و برای وی سوگواری بزرگی برپا کردند.

منبع:ایمانداران

  • امید محمدیه

    آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35