عید های مسیحیان کدامند؟

۱٫ کریسمس
۲٫ عید پاک
۳٫ عید پنطیکاست

۱٫ کریسمس، جشنی است که هر سال به منظور گرامی داشت سالروز تولد مسیح برگزار می‏شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری نیز آنرا در شامگاه ۲۴ دسامبر برگزار می‌کنند.

۲٫ عید پاک یا قیام، روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان پس از کریسمس است. قیام مسیح از مردگان همه ساله در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل، در آغاز بهار جشن ‌گرفته می‌شود.

۳٫ عید پنطیکاست، برای مسیحیان روز پنطیکاست اهمیت خاصی دارد، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح‏القدس‏ با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح‏القدس‏ پر شدند و تعمید روح‏القدس‏ را یافتند (اعمال رسولان ۲: ۱-۴).

منبع:ایمانداران

  • امید محمدیه

    آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35