محلل به معنی این است که زن، با مرد دیگری ازدواج کند و سپس طلاق بگیرند؛ بعد از آن زن می‌تواند با شوهر قبلی‌اش که او را سه طلاقه کرده، ازدواج کند. به گزارش «محبت نیوز» بر اساس قوانین شرعى اسلام اگر مردی دو بار همسرش را طلاق دهد و دوباره به او رجوع کند پس از سومین طلاق دیگر امکان ازدواج با او را ندارد مگر اینکه آن زن به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و پس از آمیزش جنسی از آن مرد طلاق گیرد. مردی که با ازدواج و همخوابگی با این زن موجب می‌شود تا امکان ازدواج دوباره او با شوهر سابقش فراهم آید محلل یعنی حلال‌کننده نامیده می‌شود.

close

محلل به معنی این است که زن، با مرد دیگری ازدواج کند و سپس طلاق بگیرند؛ بعد از آن زن می‌تواند با شوهر قبلی‌اش که او را سه طلاقه کرده، ازدواج کند. به گزارش «محبت نیوز» بر اساس قوانین شرعى اسلام اگر مردی دو بار همسرش را طلاق دهد و دوباره به او رجوع کند پس از سومین طلاق دیگر امکان ازدواج با او را ندارد مگر اینکه آن زن به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و پس از آمیزش جنسی از آن مرد طلاق گیرد. مردی که با ازدواج و همخوابگی با این زن موجب می‌شود تا امکان ازدواج دوباره او با شوهر سابقش فراهم آید محلل یعنی حلال‌کننده نامیده می‌شود.

Read more

گفتگو با پناهندگان مسلمان در کانادا –  ما حق داریم همانند پیامبر اسلام با دختر ۹ ساله یا جوانتر ازدواج کنیم, ما اعتنایی به قانون کانادا نمیکنیم. هر کسی‌ به اسلام توهین کنه، مجازاتش مرگ هست. کانادا کشور مسیحی‌ نیست.

close

گفتگو با پناهندگان مسلمان در کانادا –  ما حق داریم همانند پیامبر اسلام با دختر ۹ ساله یا جوانتر ازدواج کنیم, ما اعتنایی به قانون کانادا نمیکنیم. هر کسی‌ به اسلام توهین کنه، مجازاتش مرگ هست. کانادا کشور مسیحی‌ نیست.

Read more

۱- حضرت محمد بیشتر از ۴ زن عقدی میتواند داشته باشد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب) ۲- حضرت محمد، میتواند با خویشاوندانش که با وی مهاجرت کردند، ازدواج کند. (قرآن .آیه ۵۰ سوره احزاب) ۳- حضرت محمد میتواند هر زن مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به او عرضه کند بعنوان همسر بپذیرد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب) ۴- حضرت محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است. (قرآن .آیه ۵۱ سوره احزاب) ۵- حضرت محمد نوبت همخوابگی با زنانش را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب) ۶- حضرت محمد، نسبت

close

۱- حضرت محمد بیشتر از ۴ زن عقدی میتواند داشته باشد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب) ۲- حضرت محمد، میتواند با خویشاوندانش که با وی مهاجرت کردند، ازدواج کند. (قرآن .آیه ۵۰ سوره احزاب) ۳- حضرت محمد میتواند هر زن مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به او عرضه کند بعنوان همسر بپذیرد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب) ۴- حضرت محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است. (قرآن .آیه ۵۱ سوره احزاب) ۵- حضرت محمد نوبت همخوابگی با زنانش را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب) ۶- حضرت محمد، نسبت

Read more

جنگی علیه مسیحیان در جریان است که به ندرت کسی درباره آن می داند ! مسیحیان از این امر آگاهند اما غیر مسیحیان و رسانه های غیر مسیحی عمومن این موضوع را نادیده می گیرند. برخی این نادیده گرفتن را از روی بداندیشی می پندارند، برخی هم می گویند که تنها از روی عدم آگاهی ایشان است. هرچه که باشد این جنگ علیه مسیحیان شدید تر می شود و مسیحیان جفادیده نیازمندند که کسانی صدای آنها را به گوش ها برسانند. آقای “تاد نتلتون” از سازمان صدای شهدا در این رابطه می گوید: « کتاب مقدس درباره اینکه ما از لحاظ روحانی در جنگ هستیم سخن می گوید. از لحاظ روحانی

close

جنگی علیه مسیحیان در جریان است که به ندرت کسی درباره آن می داند ! مسیحیان از این امر آگاهند اما غیر مسیحیان و رسانه های غیر مسیحی عمومن این موضوع را نادیده می گیرند. برخی این نادیده گرفتن را از روی بداندیشی می پندارند، برخی هم می گویند که تنها از روی عدم آگاهی ایشان است. هرچه که باشد این جنگ علیه مسیحیان شدید تر می شود و مسیحیان جفادیده نیازمندند که کسانی صدای آنها را به گوش ها برسانند. آقای “تاد نتلتون” از سازمان صدای شهدا در این رابطه می گوید: « کتاب مقدس درباره اینکه ما از لحاظ روحانی در جنگ هستیم سخن می گوید. از لحاظ روحانی

Read more

ارتداد در لغت‌، به معنای بازگشتن است و در اصطلاح‌ مذهبیون به معنای خروج فرد مسلمان از دین اسلام‌ و برگشتن از ایمان به کفر است‌. این اصطلاح‌، در آیاتی از قرآن به کار رفته شده است‌; از جمله‌، آیه ۵۴ سوره مائده : «یَـََّأَیُّهَا الَّذِین‌َ ءَامَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُم‌ْ عَن دِینِه‌ِ فَسَوْف‌َ یَأْتِی اللَّه‌ُ بِقَوْم‌ٍ یُحِبُّهُم‌ْ وَیُحِبُّونَه‌ُ…; ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما از آیین خود باز گردد (به خدا زیانی نمی‌رساند) خداوند جمعیتی را می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند…» و نیز در آیه ۲۱۷ سوره بقره : «وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُم‌ْ عَن دِینِه‌ِ فَیَمُت‌ْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَـََّئِکَ حَبِطَت‌ْ أَعْمَـَـلُهُم‌ْ

close

ارتداد در لغت‌، به معنای بازگشتن است و در اصطلاح‌ مذهبیون به معنای خروج فرد مسلمان از دین اسلام‌ و برگشتن از ایمان به کفر است‌. این اصطلاح‌، در آیاتی از قرآن به کار رفته شده است‌; از جمله‌، آیه ۵۴ سوره مائده : «یَـََّأَیُّهَا الَّذِین‌َ ءَامَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُم‌ْ عَن دِینِه‌ِ فَسَوْف‌َ یَأْتِی اللَّه‌ُ بِقَوْم‌ٍ یُحِبُّهُم‌ْ وَیُحِبُّونَه‌ُ…; ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما از آیین خود باز گردد (به خدا زیانی نمی‌رساند) خداوند جمعیتی را می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند…» و نیز در آیه ۲۱۷ سوره بقره : «وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُم‌ْ عَن دِینِه‌ِ فَیَمُت‌ْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَـََّئِکَ حَبِطَت‌ْ أَعْمَـَـلُهُم‌ْ

Read more

مقایسه قرآن کریم ترجمه مکارم شیرازی با انجیل ترجمه هزاره نو اگر شخصی فکر کند که در زندگی هیچ اشتباهی نکرده است به این معنی است که هرگز برای راه تازه ای در زندگی سعی نکرده است. درباره ارزش انسانها: درانجیل نوشته لوقا باب ۱۵ آیه ۷ به شما می‌گویم، به همینسان برای یک گناهکار که توبه می‌کند، جشن و سرور عظیمتری در آسمان بر‌پا می‌شود تا برای نود و نه پارسا که نیاز به توبه ندارند. درقرآن کریم نوشته سوره ال عمران ( ۱۰۱ ) ای اهل ایمان، از خدا بترسید چنانچه شایسته خدا ترس بودن است، و نمیرید جز به دین اسلام. ( ۱۰۲ ) درباره احترام به عقاید

close

مقایسه قرآن کریم ترجمه مکارم شیرازی با انجیل ترجمه هزاره نو اگر شخصی فکر کند که در زندگی هیچ اشتباهی نکرده است به این معنی است که هرگز برای راه تازه ای در زندگی سعی نکرده است. درباره ارزش انسانها: درانجیل نوشته لوقا باب ۱۵ آیه ۷ به شما می‌گویم، به همینسان برای یک گناهکار که توبه می‌کند، جشن و سرور عظیمتری در آسمان بر‌پا می‌شود تا برای نود و نه پارسا که نیاز به توبه ندارند. درقرآن کریم نوشته سوره ال عمران ( ۱۰۱ ) ای اهل ایمان، از خدا بترسید چنانچه شایسته خدا ترس بودن است، و نمیرید جز به دین اسلام. ( ۱۰۲ ) درباره احترام به عقاید

Read more

در اسلام با خداوند جنایتکاری مواجه هستیم که سرشناس ترین جنایاتکاران تاریخ بشریت در مقابلش رو سفیدند .  قهار ترین شکنجه گران است بی رحمترین جلادان است . هولناک ترین موجودات است که خود بار ها در بیش از ۵۰ آیه از قرآن تاکید میکند که از من بترسید : و از من بترسید اگر اهل ایمانید (آل عمران ۱۷۵)  در قرآن لغت هلاک کردن ۷۳ بار در بیش از ۶۰ آیه به اشکال مختلف آن به کار رفته است : یهلک ۵ – هلک ۴ – اهلکنا ۱۷ – مهلک ۳ – یهلکون ۲- نهلک ۲ – المهلکین ۱- فاهلکنا ۱-فاهکلو ۲- اهلکت ۱- فاهلکه ۱- فاهلکناهم ۳ – اهلکناها

close

در اسلام با خداوند جنایتکاری مواجه هستیم که سرشناس ترین جنایاتکاران تاریخ بشریت در مقابلش رو سفیدند .  قهار ترین شکنجه گران است بی رحمترین جلادان است . هولناک ترین موجودات است که خود بار ها در بیش از ۵۰ آیه از قرآن تاکید میکند که از من بترسید : و از من بترسید اگر اهل ایمانید (آل عمران ۱۷۵)  در قرآن لغت هلاک کردن ۷۳ بار در بیش از ۶۰ آیه به اشکال مختلف آن به کار رفته است : یهلک ۵ – هلک ۴ – اهلکنا ۱۷ – مهلک ۳ – یهلکون ۲- نهلک ۲ – المهلکین ۱- فاهلکنا ۱-فاهکلو ۲- اهلکت ۱- فاهلکه ۱- فاهلکناهم ۳ – اهلکناها

Read more

مصاحبه با کارل – هاینتس اولیگ، درباره‌ی آغاز اسلام مترجم: ب. بی نیاز (داریوش) کارل- هاینتس اولیگ به آن دسته از پژوهشگران و دین‌شناسان تعلق دارد که طی تحقیقات طولانی خود به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام از درون یک جنبش مسیحی ایرانی – سوری سر برآورده است. سرچشمه‌ی این جنبش مسیحی‌ِ ایرانی – سوری در خراسان بزرگ (مرو) و سوریه یا به طور کلی در ایران ساسانی بوده است. به سخن دیگر، شبه جزیره‌ی عربستان یا به عبارت دقیق‌تر مکه و مدینه خاستگاه اسلام نبوده است و در نتیجه پیامبری به نام محمد که بنیانگذار اسلام باشد، اساسن وجود نداشته است. در سالهای گذشته اسلام‌شناسان، زبان‌شناسان و مورخان بر آن

close

مصاحبه با کارل – هاینتس اولیگ، درباره‌ی آغاز اسلام مترجم: ب. بی نیاز (داریوش) کارل- هاینتس اولیگ به آن دسته از پژوهشگران و دین‌شناسان تعلق دارد که طی تحقیقات طولانی خود به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام از درون یک جنبش مسیحی ایرانی – سوری سر برآورده است. سرچشمه‌ی این جنبش مسیحی‌ِ ایرانی – سوری در خراسان بزرگ (مرو) و سوریه یا به طور کلی در ایران ساسانی بوده است. به سخن دیگر، شبه جزیره‌ی عربستان یا به عبارت دقیق‌تر مکه و مدینه خاستگاه اسلام نبوده است و در نتیجه پیامبری به نام محمد که بنیانگذار اسلام باشد، اساسن وجود نداشته است. در سالهای گذشته اسلام‌شناسان، زبان‌شناسان و مورخان بر آن

Read more

« جرم من تنها یاد آوری مطلبی بود که مسلمان ها فراموش کرده بودند، نه بیشتر. » سلمان رشدی ریشه همه آن آموزش و پرورش و اندیشه و رفتار و کردار اهریمنی اسلامیون داعشی و سلفی و وهابی و سنی و شیعی و علوی و حزب الهی،با هر نام و نشان اسلامی، بر گرفته از همان آیات کینه توزی و تاریک اندیشی و بیزار دلی و خوشونت آموزی در قرآن و اسلام محمدی است و بس هر کسی به غیر از اسلام دینی دیگری برگزیند، در روز قیامت از او پذیرفته نیست. او در آتش سوزان جهنم جای دارد. – قرآن – سوریه ال عمران آیه ۸۵ – الله کینه توز

close

« جرم من تنها یاد آوری مطلبی بود که مسلمان ها فراموش کرده بودند، نه بیشتر. » سلمان رشدی ریشه همه آن آموزش و پرورش و اندیشه و رفتار و کردار اهریمنی اسلامیون داعشی و سلفی و وهابی و سنی و شیعی و علوی و حزب الهی،با هر نام و نشان اسلامی، بر گرفته از همان آیات کینه توزی و تاریک اندیشی و بیزار دلی و خوشونت آموزی در قرآن و اسلام محمدی است و بس هر کسی به غیر از اسلام دینی دیگری برگزیند، در روز قیامت از او پذیرفته نیست. او در آتش سوزان جهنم جای دارد. – قرآن – سوریه ال عمران آیه ۸۵ – الله کینه توز

Read more

کسانی را از اهل کتاب که به الله  و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که الله و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند بکشید، تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند. زمانی که به افشای جنایات و قوانین ضد بشری اسلام طبق مستندات موجود در کتاب قرآن که مورد تایید همه مسلمانان میباشد و همینطور کتب و اسناد تاریخی میپردازیم عده ای با کارشکنی ما را متهم به توهین به مقدسات خود و یا مسلمانان میکنند اما نکته ای که واقعا انسان باید در نظر بگیرد که آیا زمانی که کتاب  قرآن (به باور مسلمانان آسمانی) باور

close

کسانی را از اهل کتاب که به الله  و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که الله و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند بکشید، تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند. زمانی که به افشای جنایات و قوانین ضد بشری اسلام طبق مستندات موجود در کتاب قرآن که مورد تایید همه مسلمانان میباشد و همینطور کتب و اسناد تاریخی میپردازیم عده ای با کارشکنی ما را متهم به توهین به مقدسات خود و یا مسلمانان میکنند اما نکته ای که واقعا انسان باید در نظر بگیرد که آیا زمانی که کتاب  قرآن (به باور مسلمانان آسمانی) باور

Read more

در سوره بقره آیه ۲۱۷ آمده است : «هر کس که از دین خود روی بگرداند، کافر شده و اعمالش نابود می شود و اینان اهل آتشند» برای مردی که در تربیت اسلامی بزرگ شده است ، شرایط بسیار سخت گیرانه است و خکم اعدام صادر می شود، در مورد شخصی که در فضای اسلامی بزرگ نشده است ، کمی ملایم تر برخورد می شود و یک فرصت توبه  به او داده می شود و در نهایت برای زنان ، از شدت حکم کاسته می شود و تا زمان بازگشت به اسلام و توبه ، مجازات زندان برای او در نظر گرفته شده است. همچنین ششمین امام(جعفر صادق) در مذهب شیعه گفته است  -:

close

در سوره بقره آیه ۲۱۷ آمده است : «هر کس که از دین خود روی بگرداند، کافر شده و اعمالش نابود می شود و اینان اهل آتشند» برای مردی که در تربیت اسلامی بزرگ شده است ، شرایط بسیار سخت گیرانه است و خکم اعدام صادر می شود، در مورد شخصی که در فضای اسلامی بزرگ نشده است ، کمی ملایم تر برخورد می شود و یک فرصت توبه  به او داده می شود و در نهایت برای زنان ، از شدت حکم کاسته می شود و تا زمان بازگشت به اسلام و توبه ، مجازات زندان برای او در نظر گرفته شده است. همچنین ششمین امام(جعفر صادق) در مذهب شیعه گفته است  -:

Read more