image_pdfimage_print

آیه قوت چهارشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۴ اسفند ۱۳۹۵

مزامیر باب ۹۱  آیه ۲

به خداوند می‌گوید: «تو پناهگاه و نگه‌دار من هستی، خدای من که بر تو توکّل دارم.»

آیه قوت سه شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۳ اسفند ۱۳۹۵

عبرانیان باب ۱۰ آیه های ۳۵ و ۳۶

عبرانیان باب ۱۰  آیه ۳۵و۳۶

۳۵ بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. ۳۶ شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا ارادهٔ خدا را انجام داده، برکات موعود را به دست آورید.

آیه قوت دوشنبه ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲ اسفند ۱۳۹۵

مزامیر باب ۲۳ آیه های ۱و۲و۳
مزامیر باب ۲۳ آیه های ۱و۲و۳

مزامیر باب ۲۳ آیه های ۱و۲و۳

۱خداوند شبان من است.
محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
۲ در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند.
در کنار آبهای آرام مرا رهبری می‌کند.
۳ جان تازه‌ای به من می‌بخشد
و به‌خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می‌نماید.

آیه قوت یکشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۱ اسفند ۱۳۹۵

امثال باب ۳  آیه های ۱۱ و ۱۲

۱۱ای فرزند من وقتی خداوند تو را تنبیه می‌کند، خوب توجّه کن و وقتی تو را سرزنش می‌کند، دلگیر نشو. ۱۲ چون خداوند کسانی را که دوست دارد، تربیت می‌نماید؛ مانند والدینی که فرزند عزیز خود را تربیت می‌کنند.

آیه قوت شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

رومیان باب ۸  آیه ۲۶

 

به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می‌کند؛ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا خود روح خدا با ناله‌هایی ‌که نمی‌توان بیان کرد، برای ما شفاعت می‌کند