در حالی نزدیک به دو هفته از بازداشت این نوکیش مسیحی می گذرد که ماموران امنیتی پیشتر به وی گفته بودند که پس از پنج روز آزاد خواهد شد .اما تاکنون اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری وی در دسترس نیست. همچنین خانواده ترابی علیرغم تلاشها و بنا به دلایل امنیتی نتوانستند در شهر زادگاهش وکیلی برایش پیدا کنند. به گزارش «محبت نیوز» با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت «محمدعلی ترابی» از نوکیشان مسیحی شهر دزفول، خانواده و بستگان او هنوز از محل بازداشت وی و اتهاماتش بی‎خبرند و پیگیری‌های آنها از مراجع قضایی بی‎نتیجه مانده است. محمدعلی ترابی نوکیش مسیحی ۳۹ ساله ظهر سه‏ شنبه ۱۸ مهر

close

در حالی نزدیک به دو هفته از بازداشت این نوکیش مسیحی می گذرد که ماموران امنیتی پیشتر به وی گفته بودند که پس از پنج روز آزاد خواهد شد .اما تاکنون اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری وی در دسترس نیست. همچنین خانواده ترابی علیرغم تلاشها و بنا به دلایل امنیتی نتوانستند در شهر زادگاهش وکیلی برایش پیدا کنند. به گزارش «محبت نیوز» با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت «محمدعلی ترابی» از نوکیشان مسیحی شهر دزفول، خانواده و بستگان او هنوز از محل بازداشت وی و اتهاماتش بی‎خبرند و پیگیری‌های آنها از مراجع قضایی بی‎نتیجه مانده است. محمدعلی ترابی نوکیش مسیحی ۳۹ ساله ظهر سه‏ شنبه ۱۸ مهر

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.

close

یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.

Read more

Posted in آیه قوت

رومیان باب ۳ آیه های ۲۳ و ۲۴ ‌ ۲۳ همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. ۲۴ امّا با فیض خدا، همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد، ‌به طور رایگان، نیک محسوب می‌شوند.

close

رومیان باب ۳ آیه های ۲۳ و ۲۴ ‌ ۲۳ همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. ۲۴ امّا با فیض خدا، همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد، ‌به طور رایگان، نیک محسوب می‌شوند.

Read more

Posted in آیه قوت

اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴ مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته‌اید.

close

اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴ مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته‌اید.

Read more

Posted in آیه قوت

امثال باب ۱۵  آیه ۱ پاسخ ملایم خشم را فرو می‌نشاند، امّا پاسخ سخت، خشم را برمی‌انگیزاند.  

close

امثال باب ۱۵  آیه ۱ پاسخ ملایم خشم را فرو می‌نشاند، امّا پاسخ سخت، خشم را برمی‌انگیزاند.  

Read more

Posted in آیه قوت

یعقوب باب ۱ آیه ۲۱ پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت‌آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می‌تواند شما را نجات بخشد، با فروتنی بپذیرید.  

close

یعقوب باب ۱ آیه ۲۱ پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت‌آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می‌تواند شما را نجات بخشد، با فروتنی بپذیرید.  

Read more

Posted in آیه قوت

اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۱۵ این سخن درست است و کاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. گناهکاری بزرگتر از من هم نیست!

close

اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۱۵ این سخن درست است و کاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. گناهکاری بزرگتر از من هم نیست!

Read more

Posted in آیه قوت

کولسیان باب ۳  آیه ۱۷ هرچه می‌کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.

close

کولسیان باب ۳  آیه ۱۷ هرچه می‌کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.

Read more

Posted in آیه قوت

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶ اگر از احکام خداوند خدایتان که امروز به شما می‌دهم اطاعت کنید، او را دوست بدارید، در راه او قدم بردارید و اوامر، قوانین و دستورات او را بجا آورید، به تعدادتان افزوده می‌شود و خداوند خدایتان در سرزمینی که وارد می‌شوید، به شما برکت می‌دهد.

close

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶ اگر از احکام خداوند خدایتان که امروز به شما می‌دهم اطاعت کنید، او را دوست بدارید، در راه او قدم بردارید و اوامر، قوانین و دستورات او را بجا آورید، به تعدادتان افزوده می‌شود و خداوند خدایتان در سرزمینی که وارد می‌شوید، به شما برکت می‌دهد.

Read more

Posted in آیه قوت

دوم سموئیل باب ۷ آیه ۲۲  ای خداوند متعال، تو خدای بزرگواری هستی. مثل و مانندی نداری. ما به گوش خود شنیده‌ایم که کسی شریک و همتای تو نیست.

close

دوم سموئیل باب ۷ آیه ۲۲  ای خداوند متعال، تو خدای بزرگواری هستی. مثل و مانندی نداری. ما به گوش خود شنیده‌ایم که کسی شریک و همتای تو نیست.

Read more

Posted in آیه قوت

یعقوب باب ۱ آیه ۱۹ بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود.

close

یعقوب باب ۱ آیه ۱۹ بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود.

Read more

Posted in آیه قوت

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۵ مواظب باشید که هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه هدف شما این باشد که پیوسته به یکدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.

close

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۵ مواظب باشید که هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه هدف شما این باشد که پیوسته به یکدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۹۴ آیه های ۱۸ و ۱۹ ۱۸وقتی فریاد کردم که می‌افتم، تو ای خداوند از روی محبّت پایدارت، دستم را گرفتی.۱۹هنگامی‌که اضطراب و نگرانی به من روی می‌آورد، تو ای خداوند مرا تسلّی می‌دهی و شادمان می‌سازی.

close

مزامیر باب ۹۴ آیه های ۱۸ و ۱۹ ۱۸وقتی فریاد کردم که می‌افتم، تو ای خداوند از روی محبّت پایدارت، دستم را گرفتی.۱۹هنگامی‌که اضطراب و نگرانی به من روی می‌آورد، تو ای خداوند مرا تسلّی می‌دهی و شادمان می‌سازی.

Read more

Posted in آیه قوت

کولسیان باب ۳  آیه ۱۵ آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما باشد؛ چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.

close

کولسیان باب ۳  آیه ۱۵ آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما باشد؛ چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.

Read more

Posted in آیه قوت

مزامیر باب ۱۱۹  آیه ۹۳ از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمی‌نمایم، زیرا به‌خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته‌ای.

close

مزامیر باب ۱۱۹  آیه ۹۳ از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمی‌نمایم، زیرا به‌خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته‌ای.

Read more

Posted in آیه قوت

این افراد ۲۴ اردیبهشت سال گذشته بازداشت شده بودند و حدود یک ماه بعد دادگاه آنان برگزار شد که در مجموع به چهل سال حبس محکوم شدند. به گزارش «محبت نیوز» دادگاه تجدید نظر «یوسف ندرخانی»، «محمدرضا امیدی»، «محمدعلی مسیب‌زاده» و «زمان فدائی» که قرار بود روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه برگزار شود به علت عدم حضور آنها در دادگاه برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شده است. این افراد روز سوم تیر ماه ۱۳۹۶ در دادگاهی به ریاست قاضی احمدزاده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی» هر کدام به ۱۰ سال زندان و در مجموع به چهل سال زندان محکوم

close

این افراد ۲۴ اردیبهشت سال گذشته بازداشت شده بودند و حدود یک ماه بعد دادگاه آنان برگزار شد که در مجموع به چهل سال حبس محکوم شدند. به گزارش «محبت نیوز» دادگاه تجدید نظر «یوسف ندرخانی»، «محمدرضا امیدی»، «محمدعلی مسیب‌زاده» و «زمان فدائی» که قرار بود روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه برگزار شود به علت عدم حضور آنها در دادگاه برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شده است. این افراد روز سوم تیر ماه ۱۳۹۶ در دادگاهی به ریاست قاضی احمدزاده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی» هر کدام به ۱۰ سال زندان و در مجموع به چهل سال زندان محکوم

Read more

Posted in آیه قوت

یوحنا باب ۱۶  آیه ۲۴ تاکنون چیزی به نام من نخواسته‌اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد.

close

یوحنا باب ۱۶  آیه ۲۴ تاکنون چیزی به نام من نخواسته‌اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد.

Read more

Posted in آیه قوت

مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۸ خداوند خدا می‌گوید: «من الف و یاء هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد.»  

close

مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۸ خداوند خدا می‌گوید: «من الف و یاء هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد.»  

Read more

Posted in آیه قوت

اشعیا باب ۳۲ آیه ۱۷ چون همه، آنچه را که راست و درست است انجام می‌دهند. صلح و امنیّت دایمی برقرار خواهد بود.

close

اشعیا باب ۳۲ آیه ۱۷ چون همه، آنچه را که راست و درست است انجام می‌دهند. صلح و امنیّت دایمی برقرار خواهد بود.

Read more

Posted in آیه قوت