imandaran: روز پنطیکاست (Pentecost Day) چه روزیست؟ و امسال مصادف است با چه روزی از تاریخ شمسی؟ مراسم روز پنطیکاست در روز یکشنبه و پنجاه روز پس از عید قیام و ده روز پس از صعود عیسی به آسمان برگزار می‌شود. برای مسیحیان روز پنطیکاست از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح‌القدس با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح‌القدس پر شدند و تعمید روح‌القدس را یافتند. این جشن بر اساس هدیه روح‌القدس به ایمانداران است و همچنین این روز در واقع روز تولد کلیسا در جهان است. این روز در کشور انگلیس و

close

  imandaran: روز پنطیکاست (Pentecost Day) چه روزیست؟ و امسال مصادف است با چه روزی از تاریخ شمسی؟ مراسم روز پنطیکاست در روز یکشنبه و پنجاه روز پس از عید قیام و ده روز پس از صعود عیسی به آسمان برگزار می‌شود. برای مسیحیان روز پنطیکاست از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح‌القدس با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح‌القدس پر شدند و تعمید روح‌القدس را یافتند. این جشن بر اساس هدیه روح‌القدس به ایمانداران است و همچنین این روز در واقع روز تولد کلیسا در جهان است. این روز در کشور انگلیس و

Read more

عیسی مسیح قطعا ازدواج نکرده بود. امروزه افسانه های رایجی در مورد ازدواج عیسی مسیح با مریم مجدلیه وجود دارد. این افسانه کاملا نادرست اند و هیچ پایه و اساس مذهبی یا تاریخی ندارد ومطابق کتاب مقدس نیستتد. در حالی که چند انجیل عرفانی به رابطه ای نزدیک بین عیسی و مریم مجدلیه اشاره می کنند، هیچ یک از آنها به طور خاص بیان نمی کند که عیسی با مریم مجدلیه ازدواج کرده بود، و یا هیچ گونه رابطه ی عاشقانه ای با او داشت. نزدیک‌ترین مطلب در این موضوع، آنست که یکی‌ از آنها اشاره می‌کند که عیسی مسیح مریم مجدلیه را بوسید، که به سادگی‌ قابل اشاره به یک

close

عیسی مسیح قطعا ازدواج نکرده بود. امروزه افسانه های رایجی در مورد ازدواج عیسی مسیح با مریم مجدلیه وجود دارد. این افسانه کاملا نادرست اند و هیچ پایه و اساس مذهبی یا تاریخی ندارد ومطابق کتاب مقدس نیستتد. در حالی که چند انجیل عرفانی به رابطه ای نزدیک بین عیسی و مریم مجدلیه اشاره می کنند، هیچ یک از آنها به طور خاص بیان نمی کند که عیسی با مریم مجدلیه ازدواج کرده بود، و یا هیچ گونه رابطه ی عاشقانه ای با او داشت. نزدیک‌ترین مطلب در این موضوع، آنست که یکی‌ از آنها اشاره می‌کند که عیسی مسیح مریم مجدلیه را بوسید، که به سادگی‌ قابل اشاره به یک

Read more

چطور شما می توانید بطور قطع بدانید که نجات یافته اید؟ ۱ یوحنا ۵ : ۱۱-۱۳ را در نظر بگیرید “و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد حیاترا نیافته است. اینرا نوشتم بشما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید.” چه کسی پسر خدا را دارد؟ آنهایی که به او ایمان آوردند و او را قبول کردند (یوحنا ۱ : ۱۲). اگر شما مسیح را دارید، حیات را دارید. نه زندگی موقتی،

close

چطور شما می توانید بطور قطع بدانید که نجات یافته اید؟ ۱ یوحنا ۵ : ۱۱-۱۳ را در نظر بگیرید “و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد حیاترا نیافته است. اینرا نوشتم بشما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید.” چه کسی پسر خدا را دارد؟ آنهایی که به او ایمان آوردند و او را قبول کردند (یوحنا ۱ : ۱۲). اگر شما مسیح را دارید، حیات را دارید. نه زندگی موقتی،

Read more

برای یک بی ایمان، ترس خدا ترسی است از قضاوت خدا و از مرگ ابدی که جدایی ابدی از خداست (لوقا ۱۲:۵، عبرانیان ۱۰: ۳۱). اما برای یک ایماندار، ترس خدا چیزی بسیار متفاوت است. ترس یک ایماندار از روی احترام به خداوند است. عبرانیان ۱۲: ۲۸-۲۹ توضیح خوبی از این مطلب است: “پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانید می یابیم شکر بجا بیاوریم تا بخشوع و تقوی خدا را عبادت پسندیده نماییم. زیرا خدای ما آتش فروبرنده است.” این احترام و هیبت دقیقا همان ترس خدا برای مسیحیان است. این عامل تشویق کننده ماست برای اینکه خود را همیشه تسلیم به خالق جهان نگه داریم. امثال ۱: ۷

close

برای یک بی ایمان، ترس خدا ترسی است از قضاوت خدا و از مرگ ابدی که جدایی ابدی از خداست (لوقا ۱۲:۵، عبرانیان ۱۰: ۳۱). اما برای یک ایماندار، ترس خدا چیزی بسیار متفاوت است. ترس یک ایماندار از روی احترام به خداوند است. عبرانیان ۱۲: ۲۸-۲۹ توضیح خوبی از این مطلب است: “پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانید می یابیم شکر بجا بیاوریم تا بخشوع و تقوی خدا را عبادت پسندیده نماییم. زیرا خدای ما آتش فروبرنده است.” این احترام و هیبت دقیقا همان ترس خدا برای مسیحیان است. این عامل تشویق کننده ماست برای اینکه خود را همیشه تسلیم به خالق جهان نگه داریم. امثال ۱: ۷

Read more

از زمان سقوط انسان، پایه نجات همیشه بر اساس مرگ مسیح بوده است. هیچکس، نه قبل از صلیب یا از زمان صلیب، می توانسته بدون آن واقعه بزرگ تاریخی نجات بیابد. مرگ مسیح جریمه گناهان گذشته مقدسین عهد عتیق و گناهان آینده مقدسین عهد جدید را پرداخت کرد. لازمه نجات همیشه ایمان بوده است و موضوع ایمان همیشه خدا بوده است. نویسنده مزامیر می نویسد که خوشا به حال همه آنانیکه به او توکل دارند (مزمور ۲ : ۱۲). پیدایش ۱۵ : ۶ به ما می گوید که ابراهیم به خدا ایمان آورد و همین برای خدا کافی بود که برای او عدالت بحساب بیاید (رومیان ۴ : ۳-۸). سیستم قربانی

close

از زمان سقوط انسان، پایه نجات همیشه بر اساس مرگ مسیح بوده است. هیچکس، نه قبل از صلیب یا از زمان صلیب، می توانسته بدون آن واقعه بزرگ تاریخی نجات بیابد. مرگ مسیح جریمه گناهان گذشته مقدسین عهد عتیق و گناهان آینده مقدسین عهد جدید را پرداخت کرد. لازمه نجات همیشه ایمان بوده است و موضوع ایمان همیشه خدا بوده است. نویسنده مزامیر می نویسد که خوشا به حال همه آنانیکه به او توکل دارند (مزمور ۲ : ۱۲). پیدایش ۱۵ : ۶ به ما می گوید که ابراهیم به خدا ایمان آورد و همین برای خدا کافی بود که برای او عدالت بحساب بیاید (رومیان ۴ : ۳-۸). سیستم قربانی

Read more

جواب: اولین چیزی که باید در این بحث درک کرد این است که فقط یک نژاد وجود دارد-آنهم نژاد انسان. سفید پوستان، آفریقایی ها، سرخپوستان، عربها، و یهودیان نژادهای مختلف نیستند. بلکه، اقوام مختلف نژاد انسان هستند. همه انسانها خصوصیات مشترک جسمانی دارند (البته با اختلافات کوچک). مهمتر اینکه همه انسانها به شباهت خدا آفریده شده اند (پیدایش ۱: ۲۶-۲۷). خدا جهان را آنقدر محبت نمود که عیسی را فرستاد تا جانش را برای ما بدهد (یوحنا ۳ : ۱۶). واضحا “دنیا” شامل همه قومهاست. نزد خدا طرفداری نیست و او بین انسانها فرق نمی گذارد (تثنیه ۱۰: ۱۷، اعمال رسولان ۱۰: ۳۴، رومیان ۲: ۱۱، افسسیان ۶: ۹)، و ما هم

close

جواب: اولین چیزی که باید در این بحث درک کرد این است که فقط یک نژاد وجود دارد-آنهم نژاد انسان. سفید پوستان، آفریقایی ها، سرخپوستان، عربها، و یهودیان نژادهای مختلف نیستند. بلکه، اقوام مختلف نژاد انسان هستند. همه انسانها خصوصیات مشترک جسمانی دارند (البته با اختلافات کوچک). مهمتر اینکه همه انسانها به شباهت خدا آفریده شده اند (پیدایش ۱: ۲۶-۲۷). خدا جهان را آنقدر محبت نمود که عیسی را فرستاد تا جانش را برای ما بدهد (یوحنا ۳ : ۱۶). واضحا “دنیا” شامل همه قومهاست. نزد خدا طرفداری نیست و او بین انسانها فرق نمی گذارد (تثنیه ۱۰: ۱۷، اعمال رسولان ۱۰: ۳۴، رومیان ۲: ۱۱، افسسیان ۶: ۹)، و ما هم

Read more

فرشتگان موجودات روحانی هستند که دارای عقل و شعور ، احساسات، و اراده هستند و این در مورد فرشتگان بد (روحهای شریر) و خوب هر دو صادق است. فرشتگان عقل و شعور دارند (متی ۸ : ۲۹، ۲ قرنتیان ۱۱ : ۳، ۱ پطرس ۱ : ۱۲)، احساسات نشان می دهند (لوقا ۲ : ۱۳، یعقوب ۲ : ۱۹، مکاشفه ۱۲: ۱۷)، و از اراده شان استفاده می کنند (لوقا ۸ : ۲۸-۳۱، ۲ تیموتاووس ۲ : ۲۶، یهودا ۶). فرشتگان موجودات روحانی هستند (عبرانیان ۱ : ۱۴) که بدن جسمانی حقیقی ندارند. اگر چه آنها بدن جسمانی ندارند، اما شخصیتهای خودشان را دارا می باشند. چون آنها مخلوق هستند، دانش

close

فرشتگان موجودات روحانی هستند که دارای عقل و شعور ، احساسات، و اراده هستند و این در مورد فرشتگان بد (روحهای شریر) و خوب هر دو صادق است. فرشتگان عقل و شعور دارند (متی ۸ : ۲۹، ۲ قرنتیان ۱۱ : ۳، ۱ پطرس ۱ : ۱۲)، احساسات نشان می دهند (لوقا ۲ : ۱۳، یعقوب ۲ : ۱۹، مکاشفه ۱۲: ۱۷)، و از اراده شان استفاده می کنند (لوقا ۸ : ۲۸-۳۱، ۲ تیموتاووس ۲ : ۲۶، یهودا ۶). فرشتگان موجودات روحانی هستند (عبرانیان ۱ : ۱۴) که بدن جسمانی حقیقی ندارند. اگر چه آنها بدن جسمانی ندارند، اما شخصیتهای خودشان را دارا می باشند. چون آنها مخلوق هستند، دانش

Read more

اخلاقیات مسیحی به خوبی در کولسیان ۱:۳-۶ خلاصه می شود: “پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، به آنچه در بالاست، دل ببندید، آنجا که مسیح به‌‌دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست، بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. پس، هر‌‌آنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی را که همان بت‌پرستی است. به‌‌سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود.” کتاب مقدس چیزی بیشتر از صرفاً فهرستی از

close

اخلاقیات مسیحی به خوبی در کولسیان ۱:۳-۶ خلاصه می شود: “پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، به آنچه در بالاست، دل ببندید، آنجا که مسیح به‌‌دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست، بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. پس، هر‌‌آنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی را که همان بت‌پرستی است. به‌‌سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود.” کتاب مقدس چیزی بیشتر از صرفاً فهرستی از

Read more

مفهوم حفره ی خداگونه بیان می کند که هر شخصی یک خلأ درونی در روح، جان، یا زندگی اش دارد که تنها بواسطه خدا می تواند پر شود. مفهوم «حفره ی خداگونه»، اشتیاق فطری قلب انسان برای چیزی در خارج از خود است، چیزی برتر و مافوق، چیزی «دیگر». جامعه ۱۱:۳ اشاره می کند که خدا ابدیت را در قلب انسان قرار داد. خدا انسان را برای هدف ابدی خود آفرید، و تنها خدا می تواند میل به ابدیت را در ما پر کند. تمام مذهب بر این پایه است که تمایل فطری را به خدا «وصل کند». این تمایل تنها توسط خدا ارضا می شود، و در نتیجه می تواند

close

مفهوم حفره ی خداگونه بیان می کند که هر شخصی یک خلأ درونی در روح، جان، یا زندگی اش دارد که تنها بواسطه خدا می تواند پر شود. مفهوم «حفره ی خداگونه»، اشتیاق فطری قلب انسان برای چیزی در خارج از خود است، چیزی برتر و مافوق، چیزی «دیگر». جامعه ۱۱:۳ اشاره می کند که خدا ابدیت را در قلب انسان قرار داد. خدا انسان را برای هدف ابدی خود آفرید، و تنها خدا می تواند میل به ابدیت را در ما پر کند. تمام مذهب بر این پایه است که تمایل فطری را به خدا «وصل کند». این تمایل تنها توسط خدا ارضا می شود، و در نتیجه می تواند

Read more

وقتی که عیسی در یوحنا ۱: ۲۹ و یوحنا ۳۶:۱، بره ی خداوند خوانده می شود، این واژه به او به عنوان قربانی کامل و نهایی برای گناه معطوف شده است. به منظور درک کردن اینکه مسیح که بود وچه کرد، ما باید از عهد عتیق آغازکنیم، که در بر دارنده ی نبوت ها در مورد آمدن مسیح به عنوان یک “قربانی گناه” است (اشعیا ۱۰:۵۳) .در حقیقت، کّل نظام قربانی کردن در عهد عتیق، به عنوان نمایانگری از آمدن عیسی مسیح توسط خداوند بنیان نهاده شد. مسیح قربانی بی‌ عیبیست که خداوند برای کفّاره گناهان مردمانش فراهم می کرد(رومیان ۳:۸ ؛ عبرانیان ۱۰). قربانی کردن بره ها نقش بسیار مهمی

close

وقتی که عیسی در یوحنا ۱: ۲۹ و یوحنا ۳۶:۱، بره ی خداوند خوانده می شود، این واژه به او به عنوان قربانی کامل و نهایی برای گناه معطوف شده است. به منظور درک کردن اینکه مسیح که بود وچه کرد، ما باید از عهد عتیق آغازکنیم، که در بر دارنده ی نبوت ها در مورد آمدن مسیح به عنوان یک “قربانی گناه” است (اشعیا ۱۰:۵۳) .در حقیقت، کّل نظام قربانی کردن در عهد عتیق، به عنوان نمایانگری از آمدن عیسی مسیح توسط خداوند بنیان نهاده شد. مسیح قربانی بی‌ عیبیست که خداوند برای کفّاره گناهان مردمانش فراهم می کرد(رومیان ۳:۸ ؛ عبرانیان ۱۰). قربانی کردن بره ها نقش بسیار مهمی

Read more

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ (کشیش کلیسای شادی در جنوب کالیفرنیا) یعقوب در اولین روز سفر طولانی به حران (شمال سوریه)، پس از غروب آفتاب، سنگی برداشت و زیر سر خود نهاده، خوابید. در خواب نردبانی را دید که پایه آن بر زمین و سرش به آسمان می رسد. فرشتگان خدا از نردبان بالا و پایین می رفتند (پیدایش فصل ۲۸ آیات ۱۰- ۱۲). معنای این نردبان چه بود؟ یعقوب “خانه نشین” اکنون خانه به دوش است و سفری طولانی به مسافت حدود ۷۰۰ کیلومتر به سوی حران را در پیش دارد. او از برادر خشمگین خود (عیسو) فرار می کرد و با آینده ناشناخته ای روبرو بود. تنها چیزی که داشت

close

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ (کشیش کلیسای شادی در جنوب کالیفرنیا) یعقوب در اولین روز سفر طولانی به حران (شمال سوریه)، پس از غروب آفتاب، سنگی برداشت و زیر سر خود نهاده، خوابید. در خواب نردبانی را دید که پایه آن بر زمین و سرش به آسمان می رسد. فرشتگان خدا از نردبان بالا و پایین می رفتند (پیدایش فصل ۲۸ آیات ۱۰- ۱۲). معنای این نردبان چه بود؟ یعقوب “خانه نشین” اکنون خانه به دوش است و سفری طولانی به مسافت حدود ۷۰۰ کیلومتر به سوی حران را در پیش دارد. او از برادر خشمگین خود (عیسو) فرار می کرد و با آینده ناشناخته ای روبرو بود. تنها چیزی که داشت

Read more

مسیح و خرید شمشیر . قسمت_دوم و پایانی . یک آیه بعد از آیه [لوقا باب ۲۲ آیه ۳۶] در آیه ۳۷ گفته شده است :۳۷ چون زمان انجام این پیشگویی درباره من رسیده است که می‌گوید: همچون یک گناهکار، محکوم خواهد شد. بلی، هر چه درباره من پیشگویی شده است، عملی خواهد شد.» و حال میرسیم سراغ آن پیشگویی مد نظر مسیح در کتاب عهد قدیم اشعیا باب ۵۳ آیه ۱۲ آمده است :۱۲ به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. عیسی قدرتی عظیم دآشت،همانند جنایتکاران

close

مسیح و خرید شمشیر . قسمت_دوم و پایانی . یک آیه بعد از آیه [لوقا باب ۲۲ آیه ۳۶] در آیه ۳۷ گفته شده است :۳۷ چون زمان انجام این پیشگویی درباره من رسیده است که می‌گوید: همچون یک گناهکار، محکوم خواهد شد. بلی، هر چه درباره من پیشگویی شده است، عملی خواهد شد.» و حال میرسیم سراغ آن پیشگویی مد نظر مسیح در کتاب عهد قدیم اشعیا باب ۵۳ آیه ۱۲ آمده است :۱۲ به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. عیسی قدرتی عظیم دآشت،همانند جنایتکاران

Read more

قسمت_اول . در انجیل لوقا ۲۲ آیه ۳۶ گفته شده:عیسی فرمود: «اما اکنون اگر کوله بار و پول دارید، بردارید؛ و اگر شمشیر ندارید، بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیری بخرید. آیا منظور مسیح از خریدن شمشیر در این آیه از انجیل لوقا جنگ و دشمنی بوده است؟ بسیاری افراد که نظرات انتقادی نسبت عیسی مسیح دارند و جهت وارونه نشان دادن فلسفه حضور عیسی مسیح که پرستش او نبود بلکه فلسفه جسم پوشیدن خداوند ایجاد محبت بود ایه ۳۶ از باب ۲۲ لوقا را که عیسی گفته بود:اما اکنون اگر کوله بار و پول دارید، بردارید؛ و اگر شمشیر ندارید، بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیری

close

قسمت_اول . در انجیل لوقا ۲۲ آیه ۳۶ گفته شده:عیسی فرمود: «اما اکنون اگر کوله بار و پول دارید، بردارید؛ و اگر شمشیر ندارید، بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیری بخرید. آیا منظور مسیح از خریدن شمشیر در این آیه از انجیل لوقا جنگ و دشمنی بوده است؟ بسیاری افراد که نظرات انتقادی نسبت عیسی مسیح دارند و جهت وارونه نشان دادن فلسفه حضور عیسی مسیح که پرستش او نبود بلکه فلسفه جسم پوشیدن خداوند ایجاد محبت بود ایه ۳۶ از باب ۲۲ لوقا را که عیسی گفته بود:اما اکنون اگر کوله بار و پول دارید، بردارید؛ و اگر شمشیر ندارید، بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیری

Read more

“ارتداد” که از واژه ی “ردّ” گرفته شده است، در لغت به معنای بازگشت است. در فرهنگ دینی بازگشت به کفر، ارتداد و ردّ نامیده می شود. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ درباره ارتداد نص صریحی وجود ندارد ولی چون اصل چهارم قانون اساسی همه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قانون مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض

close

“ارتداد” که از واژه ی “ردّ” گرفته شده است، در لغت به معنای بازگشت است. در فرهنگ دینی بازگشت به کفر، ارتداد و ردّ نامیده می شود. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ درباره ارتداد نص صریحی وجود ندارد ولی چون اصل چهارم قانون اساسی همه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قانون مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض

Read more

جان و روح دو جنبه اولیه غیر مادی در انسان هستند. می تواند گیج کننده باشد اگر بخواهیم فرق بین جان و روح را خیلی دقیق بدانیم. کلمه “روح” فقط به قسمت غیر مادی انسان اطلاق می شود. انسان روح دارد، اما ما ارواح نیستیم. بهر حال، در کلام خدا، تنها ایمانداران از نظر روحانی زنده خوانده شده اند (۱ قرنتیان ۲: ۱۱، عبرانیان ۴: ۱۲، یعقوب ۲ : ۲۶)، در حالیکه بی ایمانان از نظر روحانی مرده اند (۱ قرنتیان ۲: ۱۴ و ۳: ۱، افسسیان ۱:۳ و۵: ۱۹، کولسیان ۱: ۹ و ۳:۱۶). روح عاملی در انسان است که به ما قدرت می دهد تا بتوانیم رابطه شخصی و

close

جان و روح دو جنبه اولیه غیر مادی در انسان هستند. می تواند گیج کننده باشد اگر بخواهیم فرق بین جان و روح را خیلی دقیق بدانیم. کلمه “روح” فقط به قسمت غیر مادی انسان اطلاق می شود. انسان روح دارد، اما ما ارواح نیستیم. بهر حال، در کلام خدا، تنها ایمانداران از نظر روحانی زنده خوانده شده اند (۱ قرنتیان ۲: ۱۱، عبرانیان ۴: ۱۲، یعقوب ۲ : ۲۶)، در حالیکه بی ایمانان از نظر روحانی مرده اند (۱ قرنتیان ۲: ۱۴ و ۳: ۱، افسسیان ۱:۳ و۵: ۱۹، کولسیان ۱: ۹ و ۳:۱۶). روح عاملی در انسان است که به ما قدرت می دهد تا بتوانیم رابطه شخصی و

Read more

در این روز عیسای مسیح به آسمان صعود کرد و خدمت زمینی او به پایان رسید. این رویداد چهل روز پس از عید پاک و برخاستن مسیح از مردگان جشن گرفته می‌شود. عیسای مسیح در طی این چهل روز بارها به شاگردان خود ظاهر شده و با آنها صحبت کرده و همسفره شد. و سپس در روز چهلم و در جلوی چشم آنها به آسمان ربوده شد. این مراسم در قرن چهارم میلادی و توسط آگوستین بنیاد گذاشته شده و بطور رسمی برگزار گردید؛ و همواره این مراسم بطور سنتی در روز پنج شنبه جشن گرفته می‌شود، البته برخی از کلیساها این مراسم و این جشن را در روز یکشنبه برگزار

close

در این روز عیسای مسیح به آسمان صعود کرد و خدمت زمینی او به پایان رسید. این رویداد چهل روز پس از عید پاک و برخاستن مسیح از مردگان جشن گرفته می‌شود. عیسای مسیح در طی این چهل روز بارها به شاگردان خود ظاهر شده و با آنها صحبت کرده و همسفره شد. و سپس در روز چهلم و در جلوی چشم آنها به آسمان ربوده شد. این مراسم در قرن چهارم میلادی و توسط آگوستین بنیاد گذاشته شده و بطور رسمی برگزار گردید؛ و همواره این مراسم بطور سنتی در روز پنج شنبه جشن گرفته می‌شود، البته برخی از کلیساها این مراسم و این جشن را در روز یکشنبه برگزار

Read more

ریشه‌یابی واژه‌ یوبیل دشوار است. ظاهراً این کلمه در اصل از ریشۀ عبریِ “یوبِل” به‌معنی قوچ مشتق شده است، زیرا از شاخ قوچ در سال یوبیل به‌عنوان شیپور برای فراخوانی قوم خدا استفاده می‌شد. سال یوبیل پس از هفت دورۀ هفت ساله (سال‌های شبات)، در سال پنجاهم اعلام می‌شد. این سال به‌طور جامع در کتاب لاویان باب ۲۵ توضیح داده شده است. فلسفه اعلان سال یوبیل بر دو رُکنِ اقتصادی و الهیاتی استوار است. دلیلِ اقتصادی آن، حفظ نهاد خانواده و زمین بود. پس از آنکه قوم اسرائیل سرزمین کنعان را تصرف کردند، این سرزمین بر اساس تعداد طایفه‌های‌ این قوم بین‌شان تقسیم شد. زمین اساسی‌ترین سرمایه‌ای بود که می‌توانست به

close

ریشه‌یابی واژه‌ یوبیل دشوار است. ظاهراً این کلمه در اصل از ریشۀ عبریِ “یوبِل” به‌معنی قوچ مشتق شده است، زیرا از شاخ قوچ در سال یوبیل به‌عنوان شیپور برای فراخوانی قوم خدا استفاده می‌شد. سال یوبیل پس از هفت دورۀ هفت ساله (سال‌های شبات)، در سال پنجاهم اعلام می‌شد. این سال به‌طور جامع در کتاب لاویان باب ۲۵ توضیح داده شده است. فلسفه اعلان سال یوبیل بر دو رُکنِ اقتصادی و الهیاتی استوار است. دلیلِ اقتصادی آن، حفظ نهاد خانواده و زمین بود. پس از آنکه قوم اسرائیل سرزمین کنعان را تصرف کردند، این سرزمین بر اساس تعداد طایفه‌های‌ این قوم بین‌شان تقسیم شد. زمین اساسی‌ترین سرمایه‌ای بود که می‌توانست به

Read more

قسمت هفتم، اعتقادات مورمونها دربارۀ انسان مورمون‌ها معتقدند که همۀ انسان‌هایی که بر روی زمین زندگی کرده‌اند، اول به شکل روحْ در آسمان تولید شده‌اند. همۀ انسان‌ها به‌طور واقعی پسران و دختران خدا هستند. تنها فرق این اشخاصِ روحی با انسان‌های زمینی، در درجۀ خلوصِ ذاتشان است. دورۀ پیش از تولد جسمانی، دورۀ آزمایش و پیشرفت و یادگیری‌ است. اگر روحی پیش از تولد در این جهان، از شیطان، برادر عیسی پیروی نکند، شایسته شمرده می‌شود که در این دنیا زاده شود. مجازات شیطان و روح‌هایی که پیروِ او هستند، این است که “بدون بدن” باقی بمانند. وقتی کسی در این دنیا متولد می‌شود، یکی از روح‌هایی که زادۀ پدر آسمانی

close

قسمت هفتم، اعتقادات مورمونها دربارۀ انسان مورمون‌ها معتقدند که همۀ انسان‌هایی که بر روی زمین زندگی کرده‌اند، اول به شکل روحْ در آسمان تولید شده‌اند. همۀ انسان‌ها به‌طور واقعی پسران و دختران خدا هستند. تنها فرق این اشخاصِ روحی با انسان‌های زمینی، در درجۀ خلوصِ ذاتشان است. دورۀ پیش از تولد جسمانی، دورۀ آزمایش و پیشرفت و یادگیری‌ است. اگر روحی پیش از تولد در این جهان، از شیطان، برادر عیسی پیروی نکند، شایسته شمرده می‌شود که در این دنیا زاده شود. مجازات شیطان و روح‌هایی که پیروِ او هستند، این است که “بدون بدن” باقی بمانند. وقتی کسی در این دنیا متولد می‌شود، یکی از روح‌هایی که زادۀ پدر آسمانی

Read more

imandaran: آتئیسم (Atheism) یا بی خدایی یعنی چه؟ آتئیسم دیدی است که در آن خدا وجود ندارد. آتئیسم چیز جدیدی نیست. مزمور ۱۴: ۱، که داوود آنرا در هزار سال قبل از میلاد نوشت به آتئیسم اشاره می کند: “احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست.” آمار اخیر نشان می دهد که تعداد بیشتری از مردم ادعا می کنند آتئیسم یا بی خدا هستند. آیا آتئیسم واقعا آنطور که آتئیستها می گویند ایده ای منطقی است؟ چرا آتئیسم وجود دارد؟ چرا خدا بسادگی خودش را به مردم ظاهر نمی کند تا وجودش ثابت شود؟ قطعا اگر خدا فقط ظاهر شود، دیگر نباید فکری کرد، بلکه همه به او ایمان

close

imandaran: آتئیسم (Atheism) یا بی خدایی یعنی چه؟ آتئیسم دیدی است که در آن خدا وجود ندارد. آتئیسم چیز جدیدی نیست. مزمور ۱۴: ۱، که داوود آنرا در هزار سال قبل از میلاد نوشت به آتئیسم اشاره می کند: “احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست.” آمار اخیر نشان می دهد که تعداد بیشتری از مردم ادعا می کنند آتئیسم یا بی خدا هستند. آیا آتئیسم واقعا آنطور که آتئیستها می گویند ایده ای منطقی است؟ چرا آتئیسم وجود دارد؟ چرا خدا بسادگی خودش را به مردم ظاهر نمی کند تا وجودش ثابت شود؟ قطعا اگر خدا فقط ظاهر شود، دیگر نباید فکری کرد، بلکه همه به او ایمان

Read more

imandaran: بخشش در کتاب مقدس به چه مفهومی است؟ بخشش در کتاب‌مقدس ریشه در ذات خدا دارد. عفو گناهکار و به‌یاد نیاوردن خطایای او، از قلب خدای فیاضی ساطع می‌گردد که مشتاقانه در پی اِعطای فرصتی دوباره به شخصِ خاطی است. از آنجا که خدای کتاب‌مقدس خدایی قدوس است، نمی‌تواند عدالت را زیر پا بگذارد و به‌یکباره گناه را ببخشد. این خدا در عهدعتیق به‌خاطر فیض و کَرَمِ خود، حیوانات قربانی را به‌جای جانِ خود شخص می‌پذیرفت. اما این فیض و کرمِ خدا در بخشش گناهان، در عهدجدید به اوج می‌رسد و خودِ خدا در وجودِ مسیح قربانیِ کاملِ گناه بشر می‌گردد. بدین ترتیب پایه و اساسِ بخشش در مسیحیت، بر

close

imandaran: بخشش در کتاب مقدس به چه مفهومی است؟ بخشش در کتاب‌مقدس ریشه در ذات خدا دارد. عفو گناهکار و به‌یاد نیاوردن خطایای او، از قلب خدای فیاضی ساطع می‌گردد که مشتاقانه در پی اِعطای فرصتی دوباره به شخصِ خاطی است. از آنجا که خدای کتاب‌مقدس خدایی قدوس است، نمی‌تواند عدالت را زیر پا بگذارد و به‌یکباره گناه را ببخشد. این خدا در عهدعتیق به‌خاطر فیض و کَرَمِ خود، حیوانات قربانی را به‌جای جانِ خود شخص می‌پذیرفت. اما این فیض و کرمِ خدا در بخشش گناهان، در عهدجدید به اوج می‌رسد و خودِ خدا در وجودِ مسیح قربانیِ کاملِ گناه بشر می‌گردد. بدین ترتیب پایه و اساسِ بخشش در مسیحیت، بر

Read more