عهد عتیق و عهد جدید یعنی چه ؟ کتاب مقدس مسیحیان، مجموعاً شامل شصت و شش کتاب است که در یک جلد جمع‌آوری شده و “کتاب مقدس” خوانده می‌شود. این کتاب، که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً چهل نویسنده، در مدتی در حدود یکهزار و پانصد سال، نوشته شد دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد. عهد عتیق، شامل سی و نه کتاب است و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهدعتیق، اشاره‌ای ‌است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار نمود. در عهد عتیق، شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی، به زشتی

close

عهد عتیق و عهد جدید یعنی چه ؟ کتاب مقدس مسیحیان، مجموعاً شامل شصت و شش کتاب است که در یک جلد جمع‌آوری شده و “کتاب مقدس” خوانده می‌شود. این کتاب، که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً چهل نویسنده، در مدتی در حدود یکهزار و پانصد سال، نوشته شد دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد. عهد عتیق، شامل سی و نه کتاب است و این کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند. اصطلاح عهدعتیق، اشاره‌ای ‌است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائیل برقرار نمود. در عهد عتیق، شریعت داده شد تا انسان از طریق احکام الهی، به زشتی

Read more

دعای واقعی چیزی جزعشق به خداوند نیست. دعا به کار بردن کلمات زیاد پرمحتوا نمیباشد؛ چرا که خداوند درونی ترین احساسات تو را قبل از بیانشان میداند. دعای واقعی از اعماق روح برمیآید. تو برای آنچه که واقعا میخواهی، دعا میکنی. اگر نمی بینی که در اعماق قلبت چه میخواهی، دعاهایت فریبکارانه است. تو میتوانی تمام روز را دعا کنی، اما اگر از ته دل و عمق وجود نباشد دعایی نکرده ای. هنگامیکه عشق واقعی در قلب توست و خواست خداوند در درونت است، تو بی وقفه دعا میکنی. عشقی که در عمیق ترین نقطه روحت واقع است، پیوسته دعا میکند حتی وقتی که فکرت مشغول کار دیگریست. عشق، هر آنچه را

close

دعای واقعی چیزی جزعشق به خداوند نیست. دعا به کار بردن کلمات زیاد پرمحتوا نمیباشد؛ چرا که خداوند درونی ترین احساسات تو را قبل از بیانشان میداند. دعای واقعی از اعماق روح برمیآید. تو برای آنچه که واقعا میخواهی، دعا میکنی. اگر نمی بینی که در اعماق قلبت چه میخواهی، دعاهایت فریبکارانه است. تو میتوانی تمام روز را دعا کنی، اما اگر از ته دل و عمق وجود نباشد دعایی نکرده ای. هنگامیکه عشق واقعی در قلب توست و خواست خداوند در درونت است، تو بی وقفه دعا میکنی. عشقی که در عمیق ترین نقطه روحت واقع است، پیوسته دعا میکند حتی وقتی که فکرت مشغول کار دیگریست. عشق، هر آنچه را

Read more

در شبی که نیقودیمس پیر با مسیح خداوند ملاقات کرد، با مفاهیم عمیق روحانیی آشنا شد که او را به حیرت واداشت. حقیقتی که گاهی اهمیت و توجه به آن در کلیسای مسیح کمرنگ شده، تمرکز ما بر چیزهای دیگر معطوف می گردد. “آمین آمین به تو می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید” (یوحنا ۳: ۳) برای نیقودیموس و همپایان فریسی او، آموزه تولد نو نکته تازه ای بود که هرگز در مورد آن تعمق نکرده بودند و نیقودیموس پس از شنیدن این تعلیم به مسیح خداوند چنین پاسخ می دهد: “چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟

close

در شبی که نیقودیمس پیر با مسیح خداوند ملاقات کرد، با مفاهیم عمیق روحانیی آشنا شد که او را به حیرت واداشت. حقیقتی که گاهی اهمیت و توجه به آن در کلیسای مسیح کمرنگ شده، تمرکز ما بر چیزهای دیگر معطوف می گردد. “آمین آمین به تو می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید” (یوحنا ۳: ۳) برای نیقودیموس و همپایان فریسی او، آموزه تولد نو نکته تازه ای بود که هرگز در مورد آن تعمق نکرده بودند و نیقودیموس پس از شنیدن این تعلیم به مسیح خداوند چنین پاسخ می دهد: “چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟

Read more

این به این معنا است که ایمان داریم به انجیل شامل مجموعه کتب عهد قدیم و عهد جدید که طی چند هزار سال توسط خداوند به انسان داده شده اند . این کتب راهنمای ایمان ، اعتقادات و زندگی روزانه ما میباشند .  همچنین ایمان داریم به خداوند یگانه که خود را بر انسان به شکل سه شخصیت متفاوت و مجزا نمایان میسازد . این شخصیتها عبارتند از پدر ، پسر ، روح القدس که همه در ذات یکی و برابر هستند . به عنوان مسیحی پیرو عیسی مسیح هستیم چون عیسی مسیح جلوه خدای پدر است ، با او هم ذات میباشد . او از خدا زاده یا خلق نشده

close

این به این معنا است که ایمان داریم به انجیل شامل مجموعه کتب عهد قدیم و عهد جدید که طی چند هزار سال توسط خداوند به انسان داده شده اند . این کتب راهنمای ایمان ، اعتقادات و زندگی روزانه ما میباشند .  همچنین ایمان داریم به خداوند یگانه که خود را بر انسان به شکل سه شخصیت متفاوت و مجزا نمایان میسازد . این شخصیتها عبارتند از پدر ، پسر ، روح القدس که همه در ذات یکی و برابر هستند . به عنوان مسیحی پیرو عیسی مسیح هستیم چون عیسی مسیح جلوه خدای پدر است ، با او هم ذات میباشد . او از خدا زاده یا خلق نشده

Read more

  عیسی مسیح میگوید: ” بروید و همه امتها را شاگرد بسازید” (متی ۲۸: ۱۹).این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیحرشد کند.آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود. هدف اولین هدف، دانستن بیشتر در باره عیسی مسیح نجات دهنده، یک شاگرد (پیرو) عیسی مسیح شدن، از عیسی مسیح آموختن و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن میباشد. دومین هدف، آموختن بیشتر در باره کتاب مقدس، تعالیم کتاب مقدس و چگونگی به کار بردن تعالیم کتاب مقدس در زندگی خود و تجربه کردن پری زندگی مسیحی میباشد.سپس ممکن است شما همچنین در باره اجتماع مسیحی که یک

close

  عیسی مسیح میگوید: ” بروید و همه امتها را شاگرد بسازید” (متی ۲۸: ۱۹).این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیحرشد کند.آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود. هدف اولین هدف، دانستن بیشتر در باره عیسی مسیح نجات دهنده، یک شاگرد (پیرو) عیسی مسیح شدن، از عیسی مسیح آموختن و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن میباشد. دومین هدف، آموختن بیشتر در باره کتاب مقدس، تعالیم کتاب مقدس و چگونگی به کار بردن تعالیم کتاب مقدس در زندگی خود و تجربه کردن پری زندگی مسیحی میباشد.سپس ممکن است شما همچنین در باره اجتماع مسیحی که یک

Read more

اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کار گیری مراحل زیر لحظات پربرکت‌تری را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید. مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید هدف شما از روزه گرفتن چیست؟ آیا برای بیداری روحانی، طلب هدایت، شفا، حل مشکلات یا برخورداری از فیض الهی برای رویارویی با موقعیتی دشوار روزه می‌گیرید؟ از روح‌القدس بخواهید تا شما را در انتخاب هدف برای روزه و دعای خود هدایت کند. این امر شما را قادر خواهد ساخت تا مشخص و منظم‌تر دعا کنید و روزه بگیرید. با روزه و دعا، ما خود را در حضور خدا فروتن می‌سازیم و به روح‌القدس اجازه می‌دهیم که

close

اگر قصد روزه گرفتن دارید، می‌توانید با به کار گیری مراحل زیر لحظات پربرکت‌تری را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید. مرحله اول: هدف خود را مشخص کنید هدف شما از روزه گرفتن چیست؟ آیا برای بیداری روحانی، طلب هدایت، شفا، حل مشکلات یا برخورداری از فیض الهی برای رویارویی با موقعیتی دشوار روزه می‌گیرید؟ از روح‌القدس بخواهید تا شما را در انتخاب هدف برای روزه و دعای خود هدایت کند. این امر شما را قادر خواهد ساخت تا مشخص و منظم‌تر دعا کنید و روزه بگیرید. با روزه و دعا، ما خود را در حضور خدا فروتن می‌سازیم و به روح‌القدس اجازه می‌دهیم که

Read more

عیسی نجات می دهد، اما او چه کسی را نجات می دهد؟ عیسی همه کسانی را که هدیه نجات او را دریافت کنند، نجات می دهد. عیسی همه کسانی را که تنها و کاملا به او و قربانی او برای پرداخت جریمه گناهانشان اعتماد می کنند، نجات می دهد (یوحنا ۳: ۱۶، اعمال رسولان ۱۶: ۳۱). در حالیکه قربانی عیسی برای پرداخت جریمه همه انسانها کاملا کافی بود، عیسی تنها آنهایی را نجات می دهد که بطور شخصی این با ارزشترین هدیه او را دریافت می کنند (یوحنا ۱: ۱۲). منبع : ایمانداران

close

عیسی نجات می دهد، اما او چه کسی را نجات می دهد؟ عیسی همه کسانی را که هدیه نجات او را دریافت کنند، نجات می دهد. عیسی همه کسانی را که تنها و کاملا به او و قربانی او برای پرداخت جریمه گناهانشان اعتماد می کنند، نجات می دهد (یوحنا ۳: ۱۶، اعمال رسولان ۱۶: ۳۱). در حالیکه قربانی عیسی برای پرداخت جریمه همه انسانها کاملا کافی بود، عیسی تنها آنهایی را نجات می دهد که بطور شخصی این با ارزشترین هدیه او را دریافت می کنند (یوحنا ۱: ۱۲). منبع : ایمانداران

Read more

عیسی نجات می دهد، اما چطور؟ چون ما بر علیه خدای باقی و ابدی گناه کرده ایم، یا انسان فانی (ما) باید جزای گناه ما را بمدت ابدی بدهد، و یا یک فرد ابدی (عیسی) این جزا را برای یکبار بپردازد. راه دیگری وجود ندارد. عیسی با مردن بجای ما، ما را نجات می دهد. خدا در شخص عیسی مسیح، خودش را برای ما قربانی کرد و جریمه ابدی ما را پرداخت. جریمه ای که تنها او می توانست آنرا بپردازد (۲ قرنتیان ۵: ۲۱، ۱ یوحنا ۲: ۲). عیسی تنبیهی را که ما لایق آن بودیم بگردن گرفت تا ما از آن سرنوشت وحشتناک ابدی ناشی از گناهانمان نجات یابیم.

close

عیسی نجات می دهد، اما چطور؟ چون ما بر علیه خدای باقی و ابدی گناه کرده ایم، یا انسان فانی (ما) باید جزای گناه ما را بمدت ابدی بدهد، و یا یک فرد ابدی (عیسی) این جزا را برای یکبار بپردازد. راه دیگری وجود ندارد. عیسی با مردن بجای ما، ما را نجات می دهد. خدا در شخص عیسی مسیح، خودش را برای ما قربانی کرد و جریمه ابدی ما را پرداخت. جریمه ای که تنها او می توانست آنرا بپردازد (۲ قرنتیان ۵: ۲۱، ۱ یوحنا ۲: ۲). عیسی تنبیهی را که ما لایق آن بودیم بگردن گرفت تا ما از آن سرنوشت وحشتناک ابدی ناشی از گناهانمان نجات یابیم.

Read more

دعای دسته جمعی قسمت مهمی از زندگی کلیسایی است، که همراه پرستش، تعلیم صحیح، شام خداوند یا عشاء ربانی، و مشارکت است. کلیسای اولیه مرتب با هم جمع می شدند تا از اصول تعالیم حواریون، شکستن نان، و دعای دسته جمعی یاد بگیرند (اعمال رسولان ۲ : ۴۲). وقتی ما با سایر ایمانداران با هم دعا می کنیم، اثر آن می تواند خیلی مثبت باشد. دعای دسته جمعی وقتی ایمان مشترکمان را بکار می بریم، ما را متحد و بنا می کند. همان روح القدس که در هر ایمانداری ساکن است، باعث شادی ما می شود وقتی پرستش خداوند و نجات دهنده مان را از دیگران می شنویم و این اتحادی

close

دعای دسته جمعی قسمت مهمی از زندگی کلیسایی است، که همراه پرستش، تعلیم صحیح، شام خداوند یا عشاء ربانی، و مشارکت است. کلیسای اولیه مرتب با هم جمع می شدند تا از اصول تعالیم حواریون، شکستن نان، و دعای دسته جمعی یاد بگیرند (اعمال رسولان ۲ : ۴۲). وقتی ما با سایر ایمانداران با هم دعا می کنیم، اثر آن می تواند خیلی مثبت باشد. دعای دسته جمعی وقتی ایمان مشترکمان را بکار می بریم، ما را متحد و بنا می کند. همان روح القدس که در هر ایمانداری ساکن است، باعث شادی ما می شود وقتی پرستش خداوند و نجات دهنده مان را از دیگران می شنویم و این اتحادی

Read more

این یکنوع سِر است که چرا مردم در اولین فصل های پیدایش، زندگی های طولانی داشتند. دانشمندان کتاب مقدس تئوریهای مختلفی را عرضه کرده اند. در پیدایش ۵ نسب نامه ای است که اسامی فرزندان ایماندار آدم در آن نوشته شده است-این نسب نامه به مسیح می رسد. خدا احتمالا بخاطر ایمان و اطاعت این فرزندان زندگی آنها را با طولانی بودن برکت داد. در حالیکه این توضیح امکانپذیر است، در هیچ جای کتاب مقدس بطور مخصوص طول عمر را به افرادی که در پیدایش ۵ هستند محدود نمی کند. درضمن، بغیر از خنوخ، پیدایش ۵ هیچکدام از آن افراد را ایماندار (خدایی) نمی خواند. احتمال زیادی دارد که همه در

close

این یکنوع سِر است که چرا مردم در اولین فصل های پیدایش، زندگی های طولانی داشتند. دانشمندان کتاب مقدس تئوریهای مختلفی را عرضه کرده اند. در پیدایش ۵ نسب نامه ای است که اسامی فرزندان ایماندار آدم در آن نوشته شده است-این نسب نامه به مسیح می رسد. خدا احتمالا بخاطر ایمان و اطاعت این فرزندان زندگی آنها را با طولانی بودن برکت داد. در حالیکه این توضیح امکانپذیر است، در هیچ جای کتاب مقدس بطور مخصوص طول عمر را به افرادی که در پیدایش ۵ هستند محدود نمی کند. درضمن، بغیر از خنوخ، پیدایش ۵ هیچکدام از آن افراد را ایماندار (خدایی) نمی خواند. احتمال زیادی دارد که همه در

Read more

این سؤالی است که برای بسیاری که بدون آگاهی قبلی، دست به مطالعۀ کتاب‌مقدس می‌زنند، مطرح می‌شود. آیا پیامبران هم گناه می‌کنند؟ این دست از افراد با جهان‌بینی اسلامی‌ای که دارند، معتقدند که پیامبران مصون از خطا و معصوم‌اند، در حالی که طبق جهان‌بینی کتاب‌مقدس چنین چیزی مطرح نیست. می‌پرسند چرا در کتاب‌مقدس آمده که «پیامبرانی» نظیر هارون و لوط و داوود و سلیمان گناهان فجیعی مرتکب شدند؟ در این مقالۀ کوتاه، در این زمینه بحث خواهیم کرد و جهان‌بینی کتاب‌مقدس را مطرح خواهیم نمود. نخست و پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم که طبق تعلیم کتاب‌مقدس، هر موجود بشری که از نسل آدم و حوا هستند، چه به‌

close

این سؤالی است که برای بسیاری که بدون آگاهی قبلی، دست به مطالعۀ کتاب‌مقدس می‌زنند، مطرح می‌شود. آیا پیامبران هم گناه می‌کنند؟ این دست از افراد با جهان‌بینی اسلامی‌ای که دارند، معتقدند که پیامبران مصون از خطا و معصوم‌اند، در حالی که طبق جهان‌بینی کتاب‌مقدس چنین چیزی مطرح نیست. می‌پرسند چرا در کتاب‌مقدس آمده که «پیامبرانی» نظیر هارون و لوط و داوود و سلیمان گناهان فجیعی مرتکب شدند؟ در این مقالۀ کوتاه، در این زمینه بحث خواهیم کرد و جهان‌بینی کتاب‌مقدس را مطرح خواهیم نمود. نخست و پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم که طبق تعلیم کتاب‌مقدس، هر موجود بشری که از نسل آدم و حوا هستند، چه به‌

Read more

کشیش مهران پورپشنگ – یکشنبه ۱۴ می ۲۰۱۷ – کلیسای ایرانیان شادی آیا ارزش زن کم تر از مرد است؟ کتاب مقدس چه کسی را مقصر اصلی رخنه گناه به دنیا می داند: حوا یا آدم؟ چرا پولس فرمان داد که زنان در جلسات کلیسایی ساکت باشند؟ خدا از بدن خود آدم برای آفرینش حوا استفاده نمود تا این امر همواره یادآوردی شود که آن ها شریک اصلی هستند (پیدایش فصل ۲ آیات ۲۱- ۲۲). آفرینش حوا از دنده آدم به مفهوم تساوی و همبستگی زن و مرد است. زن و مرد به یکدیگر نیاز دارند و همدیگر را تکمیل می کنند. هر دو به صورت خدا آفریده شده اند (پیدایش

close

کشیش مهران پورپشنگ – یکشنبه ۱۴ می ۲۰۱۷ – کلیسای ایرانیان شادی آیا ارزش زن کم تر از مرد است؟ کتاب مقدس چه کسی را مقصر اصلی رخنه گناه به دنیا می داند: حوا یا آدم؟ چرا پولس فرمان داد که زنان در جلسات کلیسایی ساکت باشند؟ خدا از بدن خود آدم برای آفرینش حوا استفاده نمود تا این امر همواره یادآوردی شود که آن ها شریک اصلی هستند (پیدایش فصل ۲ آیات ۲۱- ۲۲). آفرینش حوا از دنده آدم به مفهوم تساوی و همبستگی زن و مرد است. زن و مرد به یکدیگر نیاز دارند و همدیگر را تکمیل می کنند. هر دو به صورت خدا آفریده شده اند (پیدایش

Read more

کشیش مهران پورپشنگ یک نقل قول مشهور می گوید:”خنده بهترین دارو است”. آیا تا به حال روز سخت و غم انگیزی داشته اید که احساس افسردگی، خستگی و نومیدی شما را آزار می داد، اما ناگهان چیزی واقعا خندار، خلق و خوی شما را کاملا تغییر داد؟ یک نفر می گفت با غم و اندوه به خواب رفتم. خواب خنده داری دیدم. از صدای خنده ام بیدار شدم. آیا این اتفاقات بر حسب شانس و تصادف بوده است یا دخالت الهی؟ گاهی در شرایط تلخ و نومیدی، خداوند شرایطی را فراهم می آورد تا شما بخندید. بدون شک، شوخ طبعی گناه نیست. ایمانداران مسیحی در مهمانی ها و حتی جلسات مطالعه

close

کشیش مهران پورپشنگ یک نقل قول مشهور می گوید:”خنده بهترین دارو است”. آیا تا به حال روز سخت و غم انگیزی داشته اید که احساس افسردگی، خستگی و نومیدی شما را آزار می داد، اما ناگهان چیزی واقعا خندار، خلق و خوی شما را کاملا تغییر داد؟ یک نفر می گفت با غم و اندوه به خواب رفتم. خواب خنده داری دیدم. از صدای خنده ام بیدار شدم. آیا این اتفاقات بر حسب شانس و تصادف بوده است یا دخالت الهی؟ گاهی در شرایط تلخ و نومیدی، خداوند شرایطی را فراهم می آورد تا شما بخندید. بدون شک، شوخ طبعی گناه نیست. ایمانداران مسیحی در مهمانی ها و حتی جلسات مطالعه

Read more

مهران پورپشنگ خدا برای عبرانیان آینده درخشانی را در نظر گرفته بود، اما آنان (به جز یوشع و کالیب) افکار منفی را در ذهن خود پروراندند. در نتیجه باقی عمرشان را دور تا دور بیابان سرگردان راه پیمودند تا عاقبت مردند. فقدان ایمان و اعتماد به نفس، آن ها را از آینده پر ثمری که خدا برای شان در نظر داشت، محروم کرد. همه این ها به خاطر تصویرغلطی بود که از خود و خدا داشتند. شما خود را چطور می بینید؟ آیا با ایمان قوی به خدا با مشکلات روبرو می شوید یا به خود اجازه داده اید که “ذهنیت منفی” بر شما غلبه کند؟ ذهنیت منفی می گوید:”من هرگز

close

مهران پورپشنگ خدا برای عبرانیان آینده درخشانی را در نظر گرفته بود، اما آنان (به جز یوشع و کالیب) افکار منفی را در ذهن خود پروراندند. در نتیجه باقی عمرشان را دور تا دور بیابان سرگردان راه پیمودند تا عاقبت مردند. فقدان ایمان و اعتماد به نفس، آن ها را از آینده پر ثمری که خدا برای شان در نظر داشت، محروم کرد. همه این ها به خاطر تصویرغلطی بود که از خود و خدا داشتند. شما خود را چطور می بینید؟ آیا با ایمان قوی به خدا با مشکلات روبرو می شوید یا به خود اجازه داده اید که “ذهنیت منفی” بر شما غلبه کند؟ ذهنیت منفی می گوید:”من هرگز

Read more

برنابا لقب شخصی به نام یوسف و از اهالی قیرس و قبیله لاوی بود (اعمال ۴: ۳۶). وی از اهال و ساکن قبرس و دارای ملکی در آنجا بود، وی مزرعه خود را فروخته و پول آنرا به رسولان داد، و به آنها پیوست (اعمال ۴: ۳۶-۳۷). لقب برنابا به معنای ابن الوعظ توسط رسولان به واسطه مهارت او در سخنرانی به وی داده شد. برنابا در کلیسای انطاکیه خدمت می‌کرد و نام او در اول فهرست معلمان و انبیا در کلیسای انطاکیه دیده می‌شود (اعمال ۱۳: ۱). او پسر عموی مرقس می‌باشد (کولسیان ۴:۱) و لوقا از وی به عنوان «مردی صالح» نام می‌برد (اعمال ۱۱: ۲۴). او در یک

close

برنابا لقب شخصی به نام یوسف و از اهالی قیرس و قبیله لاوی بود (اعمال ۴: ۳۶). وی از اهال و ساکن قبرس و دارای ملکی در آنجا بود، وی مزرعه خود را فروخته و پول آنرا به رسولان داد، و به آنها پیوست (اعمال ۴: ۳۶-۳۷). لقب برنابا به معنای ابن الوعظ توسط رسولان به واسطه مهارت او در سخنرانی به وی داده شد. برنابا در کلیسای انطاکیه خدمت می‌کرد و نام او در اول فهرست معلمان و انبیا در کلیسای انطاکیه دیده می‌شود (اعمال ۱۳: ۱). او پسر عموی مرقس می‌باشد (کولسیان ۴:۱) و لوقا از وی به عنوان «مردی صالح» نام می‌برد (اعمال ۱۱: ۲۴). او در یک

Read more

در اواخر ۲۰۰۴ فاجعه سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در ۲۰۰۵ در جنوب شرقی آمریکا و گردباد در سال ۲۰۰۸ در میانمر باعث شد خیلی از مردم خوبی خدا را زیر سوال ببرند. خیلی ناراحت کننده است که مردم اغلب بلاهای طبیعی را به خدا نسبت می دهند، در حالیکه سالها و حتی قرنهای با آرامش و بدون این بلایا را به او نسبت نمی دهند. خدا دنیا و قوانین طبیعت را از ابتدا آفرید (پیدایش ۱: ۱). بیشتر بلاهای آسمانی نتیجه این قوانینی هستند که در کارند. گردابها، طوفانها، و گربادها همه نتایج تداخل آب و هواهای متفاوت با هم هستند. زلزله ها نتیجه تکان خوردن و جا

close

در اواخر ۲۰۰۴ فاجعه سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در ۲۰۰۵ در جنوب شرقی آمریکا و گردباد در سال ۲۰۰۸ در میانمر باعث شد خیلی از مردم خوبی خدا را زیر سوال ببرند. خیلی ناراحت کننده است که مردم اغلب بلاهای طبیعی را به خدا نسبت می دهند، در حالیکه سالها و حتی قرنهای با آرامش و بدون این بلایا را به او نسبت نمی دهند. خدا دنیا و قوانین طبیعت را از ابتدا آفرید (پیدایش ۱: ۱). بیشتر بلاهای آسمانی نتیجه این قوانینی هستند که در کارند. گردابها، طوفانها، و گربادها همه نتایج تداخل آب و هواهای متفاوت با هم هستند. زلزله ها نتیجه تکان خوردن و جا

Read more

دریای‌ مرده‌ حدود ۴۰ مایل‌ طول‌ و ۱۰ مایل‌ عرض‌ دارد. قسمت‌ شمالی‌ آن‌ بسیار عمیق‌ است‌ و در برخی‌ نقاط‌ به‌ ۱۰۰۰ فوت‌ می‌رسد. عمق‌ قسمت‌ جنوبی‌ آن‌ از ۱۵ فوت‌ بیشتر نیست‌ و در اکثر نقاط‌ از ۱۰ فوت‌ نیز کمتر است‌. امروزه‌، بخاطر ریختن‌ آب‌ رود اردن‌ و برخی‌ نهرهای‌ دیگر به‌ دریای‌ مرده‌، سطح‌ آب‌ آن‌ از زمان‌ ابراهیم‌ بیشتر است‌، چرا که‌ این‌ دریا هیچ‌ خروجی‌ ندارد. بخش‌ جنوبی‌ دریای‌ مرده‌، در آن‌ روزگار دشت‌ مسطحی‌ بوده‌ است‌. نکته‌ باستانشناختی‌: در سال‌ ۱۹۲۴، دکتر و. ف‌. آلبرایت‌ و دکتر ج‌. کایل‌ که‌ سرپرستی‌ هیئت‌ اعزامی‌ مشترک‌ مدارس‌ آمریکایی‌ و مدرسه‌ علوم‌ دینی‌ خنیا را بر عهده‌

close

دریای‌ مرده‌ حدود ۴۰ مایل‌ طول‌ و ۱۰ مایل‌ عرض‌ دارد. قسمت‌ شمالی‌ آن‌ بسیار عمیق‌ است‌ و در برخی‌ نقاط‌ به‌ ۱۰۰۰ فوت‌ می‌رسد. عمق‌ قسمت‌ جنوبی‌ آن‌ از ۱۵ فوت‌ بیشتر نیست‌ و در اکثر نقاط‌ از ۱۰ فوت‌ نیز کمتر است‌. امروزه‌، بخاطر ریختن‌ آب‌ رود اردن‌ و برخی‌ نهرهای‌ دیگر به‌ دریای‌ مرده‌، سطح‌ آب‌ آن‌ از زمان‌ ابراهیم‌ بیشتر است‌، چرا که‌ این‌ دریا هیچ‌ خروجی‌ ندارد. بخش‌ جنوبی‌ دریای‌ مرده‌، در آن‌ روزگار دشت‌ مسطحی‌ بوده‌ است‌. نکته‌ باستانشناختی‌: در سال‌ ۱۹۲۴، دکتر و. ف‌. آلبرایت‌ و دکتر ج‌. کایل‌ که‌ سرپرستی‌ هیئت‌ اعزامی‌ مشترک‌ مدارس‌ آمریکایی‌ و مدرسه‌ علوم‌ دینی‌ خنیا را بر عهده‌

Read more

خیلی از مردم می گویند که اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و اقوامشان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد است. بهر حال، این تمرکز اولیه ما در بهشت نخواهد بود. ما خیلی بیشتر مشغول پرستش خدا و لذت بردن از عجایب بهشت خواهیم بود. پیوستن ما به عزیزانمان به احتمال زیاد پر از باز شماری فیض و جلال خدا در زندگیهایمان، محبت عجیب او، و اعمال پر قدرت اوست. همه ما خوشحالی می کنیم چون می توانیم خدا را با دیگر ایمانداران بخصوص با آنهایی که ما بر

close

خیلی از مردم می گویند که اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و اقوامشان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد است. بهر حال، این تمرکز اولیه ما در بهشت نخواهد بود. ما خیلی بیشتر مشغول پرستش خدا و لذت بردن از عجایب بهشت خواهیم بود. پیوستن ما به عزیزانمان به احتمال زیاد پر از باز شماری فیض و جلال خدا در زندگیهایمان، محبت عجیب او، و اعمال پر قدرت اوست. همه ما خوشحالی می کنیم چون می توانیم خدا را با دیگر ایمانداران بخصوص با آنهایی که ما بر

Read more

نشانه ها و خصوصیات یک مسیحی بالغ چیست؟ مسیحی بالغ از طرز فکر درستی برخوردار است و از مسیح و رسولان او الگو میگیرد. مسیحی بالغ مطابق مرحله ای که بدان رسیده است رفتار میکند و زندگی همچون یک تبعه آسمان است. مسیحی بالغ نوبر و بیعانه جلال آینده را امروز تجربه میکند و همچنین بایستی تا بازگشت ثانوی مسیح ثابت قدم بوده و در مشکلات مقاوم باشد. منبع : ایمانداران  

close

نشانه ها و خصوصیات یک مسیحی بالغ چیست؟ مسیحی بالغ از طرز فکر درستی برخوردار است و از مسیح و رسولان او الگو میگیرد. مسیحی بالغ مطابق مرحله ای که بدان رسیده است رفتار میکند و زندگی همچون یک تبعه آسمان است. مسیحی بالغ نوبر و بیعانه جلال آینده را امروز تجربه میکند و همچنین بایستی تا بازگشت ثانوی مسیح ثابت قدم بوده و در مشکلات مقاوم باشد. منبع : ایمانداران  

Read more

خدا از ما چه می‌خواهد؟ آیا پیش آمده که از خود بپرسید: “خدا از من چه انتظاری دارد؟” در کتاب مقدس، آیه ‌ای هست که به این سؤال، پاسخی مختصر و بسیار مفید می‌دهد؛ می‌فرماید: “ای مرد . . . خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری، و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟” (میکاه ۶: ۸). به‌عنوان ایماندارانِ به مسیح و فرزندان روحانی خدای پدر آسمانی، دربارۀ سه موردی که در این آیه آمده خوب فکر کنیم و آنها را در زندگی روزمرۀ خود انجام دهیم. منبع : ایمانداران

close

خدا از ما چه می‌خواهد؟ آیا پیش آمده که از خود بپرسید: “خدا از من چه انتظاری دارد؟” در کتاب مقدس، آیه ‌ای هست که به این سؤال، پاسخی مختصر و بسیار مفید می‌دهد؛ می‌فرماید: “ای مرد . . . خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری، و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟” (میکاه ۶: ۸). به‌عنوان ایماندارانِ به مسیح و فرزندان روحانی خدای پدر آسمانی، دربارۀ سه موردی که در این آیه آمده خوب فکر کنیم و آنها را در زندگی روزمرۀ خود انجام دهیم. منبع : ایمانداران

Read more