خدایا به من کمک کن تا درمیان مردم خوب باشم و به همنوعان خود تا بی نهایت کمک کنم…یاریم کن و نگذار خسته شوم من میخواهم تو از رفتارم وکارم راضی باشی …خدایا کمک کن تا ندای انجیل را به مردم برسانم و دم به دم نامت را بر زبان جاری ساز و یادت را در دل….خدایا  همراهم باش و نگذار تنها بمانم  بگذار تا در سختیها با تو آرم شوم… خدایا همیشه و همه جا با من هستی و خواهی ماند …مرا یاری کن در دعا کردن …یاریم کن تا آنچه را میخواهم جز از تو  نخواهم و رسیدن به هر خواسته ای مرا از تو حتی لحظه ای دور

close

خدایا به من کمک کن تا درمیان مردم خوب باشم و به همنوعان خود تا بی نهایت کمک کنم…یاریم کن و نگذار خسته شوم من میخواهم تو از رفتارم وکارم راضی باشی …خدایا کمک کن تا ندای انجیل را به مردم برسانم و دم به دم نامت را بر زبان جاری ساز و یادت را در دل….خدایا  همراهم باش و نگذار تنها بمانم  بگذار تا در سختیها با تو آرم شوم… خدایا همیشه و همه جا با من هستی و خواهی ماند …مرا یاری کن در دعا کردن …یاریم کن تا آنچه را میخواهم جز از تو  نخواهم و رسیدن به هر خواسته ای مرا از تو حتی لحظه ای دور

Read more

Posted in دعا

خدایا من را یاری کن که به غیر از تو به هیچ کسی‌ و چیزی دلم نبندم همگی‌ اینها فانی هستند و تو تنها کسی‌ هستی‌ که من می‌تونم به تو تکیه کنم و پناه ببرم که خانه امنی‌ هست برای من‌ ای خدا باز هم من را یاری کن تا از هیچ کس غم و ناراحتی‌ به دلم نگیرم و با همه با تمام وجودم محبت کنم تا محبت و مهربانی وعشق به سوی من بیاید. خداوندا آغوش مهربان و پر مهرت را برای همیشه به روی من باز گذار تا هر زمانی‌ که دلم گرفت جایی‌ و پناهی برای غصه‌هایم در خلوت تو داشته باشم پس من را پذیرا

close

خدایا من را یاری کن که به غیر از تو به هیچ کسی‌ و چیزی دلم نبندم همگی‌ اینها فانی هستند و تو تنها کسی‌ هستی‌ که من می‌تونم به تو تکیه کنم و پناه ببرم که خانه امنی‌ هست برای من‌ ای خدا باز هم من را یاری کن تا از هیچ کس غم و ناراحتی‌ به دلم نگیرم و با همه با تمام وجودم محبت کنم تا محبت و مهربانی وعشق به سوی من بیاید. خداوندا آغوش مهربان و پر مهرت را برای همیشه به روی من باز گذار تا هر زمانی‌ که دلم گرفت جایی‌ و پناهی برای غصه‌هایم در خلوت تو داشته باشم پس من را پذیرا

Read more

Posted in دعا

هللویاه! خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکوست و رحمت او تا به ابد میباشد. مزمور ۱:۱۰۶ “عیسی مسیح خداوند از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و جریمه گناهان مرا پرداخت نمودی. برای من واضح گردیده است که تاکنون خودم تصمیم گیرنده زندگیم بوده و جدا از تو زندگی کرده ام.به این مطلب پی بردم که شخص گناهکاری هستم و احتیاج به بخشش گناهانم دارم. (گناهان خود را مو به مو نزد او اعتراف نما) عیسی خداوند گناهان مرا ببخش.میل دارم بسوی تو بازگشت نمایم و دیگر زندگی گذشته را پیروی ننمایم. بلکه از حال به بعد اراده تو را جویا باشم واز تو اطاعت نمایم.عیسی خداوند سلطان زندگیم

close

هللویاه! خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکوست و رحمت او تا به ابد میباشد. مزمور ۱:۱۰۶ “عیسی مسیح خداوند از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و جریمه گناهان مرا پرداخت نمودی. برای من واضح گردیده است که تاکنون خودم تصمیم گیرنده زندگیم بوده و جدا از تو زندگی کرده ام.به این مطلب پی بردم که شخص گناهکاری هستم و احتیاج به بخشش گناهانم دارم. (گناهان خود را مو به مو نزد او اعتراف نما) عیسی خداوند گناهان مرا ببخش.میل دارم بسوی تو بازگشت نمایم و دیگر زندگی گذشته را پیروی ننمایم. بلکه از حال به بعد اراده تو را جویا باشم واز تو اطاعت نمایم.عیسی خداوند سلطان زندگیم

Read more

Posted in دعا

با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم با ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را به خاطر من داد (غلاطیان۲۰:۲) ای عزیزان چه خوب است که این دعای هر روزه ما باشد: ای خداوند میخواهم که جزیی از قلب تو باشم تا برای انسانهای گمشده بتپم و همگان را برابر دوست داشته باشم ای خداوند میخواهم مردمک چشم تو باشم تا با دید تو به این دنیای گمشده بنگرم ای خداوند میخواهم دستهای تو باشم تا با هر حرکت برای شفا دادن بروم ای خداوند میخواهم پاهای تو باشم تا با

close

با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم با ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را به خاطر من داد (غلاطیان۲۰:۲) ای عزیزان چه خوب است که این دعای هر روزه ما باشد: ای خداوند میخواهم که جزیی از قلب تو باشم تا برای انسانهای گمشده بتپم و همگان را برابر دوست داشته باشم ای خداوند میخواهم مردمک چشم تو باشم تا با دید تو به این دنیای گمشده بنگرم ای خداوند میخواهم دستهای تو باشم تا با هر حرکت برای شفا دادن بروم ای خداوند میخواهم پاهای تو باشم تا با

Read more

Posted in دعا

۱- دعا برای خود آزمایی و اعتراف به گناه. داود در زبور ۲۳:۱۳۹و۲۴ چنین دعا می‌کند: “ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان, و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما.” ۲- دعا برای رهایی از تجربیات و وسوسه‌ها. در دعای ربانی مسیح به شاگردانش می‌آموزد که چنین دعا کنند: “…و ما را در آزمایش میاور, بلکه از شریر ما را رهایی ده.” (متی ۱۳:۶) ۳- دعا برای درک اراده و نقشه خدا. داود چنین دعا می‌کند: “ای خداوند …مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم…”(مزمور ۹:۱۴۳ و۱۰) ۴– دعا برای کسب

close

۱- دعا برای خود آزمایی و اعتراف به گناه. داود در زبور ۲۳:۱۳۹و۲۴ چنین دعا می‌کند: “ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان, و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما.” ۲- دعا برای رهایی از تجربیات و وسوسه‌ها. در دعای ربانی مسیح به شاگردانش می‌آموزد که چنین دعا کنند: “…و ما را در آزمایش میاور, بلکه از شریر ما را رهایی ده.” (متی ۱۳:۶) ۳- دعا برای درک اراده و نقشه خدا. داود چنین دعا می‌کند: “ای خداوند …مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم…”(مزمور ۹:۱۴۳ و۱۰) ۴– دعا برای کسب

Read more

Posted in دعا

و چون‌ عبادت‌ کنی‌، مانند ریاکاران‌ مباش‌ زیرا خوش‌ دارند که‌ در کنایس‌ و گوشه‌های‌ کوچه‌ها ایستاده‌، نماز گذارند تا مردم‌ ایشان‌ را ببینند. هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ اجر خود را تحصیل‌ نموده‌اند. ۶ لیکن‌ تو چون‌ عبادت‌ کنی‌، به‌ حجره‌ خود داخل‌ شو و در را بسته‌، پدر خود را که‌ در نهان‌ است‌ عبادت‌ نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد. ۷ و چون‌ عبادت‌ کنید، مانند امت‌ها تکرار باطل‌ مکنید زیرا ایشان‌ گمان‌ می‌برند که‌ به‌سبب‌ زیاد گفتن‌ مستجاب‌ می‌شوند. ۸ پس‌ مثل‌ ایشان‌ مباشید زیرا که‌ پدر شما حاجات‌ شما را می‌داند پیش‌ از آنکه‌ از او سؤال‌ کنید. « ۹ پس‌ شما به‌

close

و چون‌ عبادت‌ کنی‌، مانند ریاکاران‌ مباش‌ زیرا خوش‌ دارند که‌ در کنایس‌ و گوشه‌های‌ کوچه‌ها ایستاده‌، نماز گذارند تا مردم‌ ایشان‌ را ببینند. هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ اجر خود را تحصیل‌ نموده‌اند. ۶ لیکن‌ تو چون‌ عبادت‌ کنی‌، به‌ حجره‌ خود داخل‌ شو و در را بسته‌، پدر خود را که‌ در نهان‌ است‌ عبادت‌ نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد. ۷ و چون‌ عبادت‌ کنید، مانند امت‌ها تکرار باطل‌ مکنید زیرا ایشان‌ گمان‌ می‌برند که‌ به‌سبب‌ زیاد گفتن‌ مستجاب‌ می‌شوند. ۸ پس‌ مثل‌ ایشان‌ مباشید زیرا که‌ پدر شما حاجات‌ شما را می‌داند پیش‌ از آنکه‌ از او سؤال‌ کنید. « ۹ پس‌ شما به‌

Read more

Posted in دعا

خداوندا، دعای مرا بشنو و به زاری من توجّه فرما! ای پادشاه و ای خدای من،به فریاد من گوش فرا ده.  من به درگاه تو دعا می‌کنم. خداوندا، سحرگاهان آواز زاری مرا می‌شنوی و هر صبح به درگاه تو دعا می‌کنم و انتظار می‌کشم.  زیرا تو ای خدا، از شرارت بیزار هستی و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند. متکبّران در پیشگاه تو نخواهند ایستاد و از همهٔ شریران نفرت داری. دروغگویان را نابود می‌سازی، و از مردم قاتل و فریبکار بیزاری. امّا به‌خاطر محبّت عظیم تو، من می‌توانم به خانهٔ تو داخل شوم و در معبد مقدّست، تو را با احترام پرستش نمایم. مرا به راه راستی و عدالت هدایت نما. خداوندا، دشمنان

close

خداوندا، دعای مرا بشنو و به زاری من توجّه فرما! ای پادشاه و ای خدای من،به فریاد من گوش فرا ده.  من به درگاه تو دعا می‌کنم. خداوندا، سحرگاهان آواز زاری مرا می‌شنوی و هر صبح به درگاه تو دعا می‌کنم و انتظار می‌کشم.  زیرا تو ای خدا، از شرارت بیزار هستی و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند. متکبّران در پیشگاه تو نخواهند ایستاد و از همهٔ شریران نفرت داری. دروغگویان را نابود می‌سازی، و از مردم قاتل و فریبکار بیزاری. امّا به‌خاطر محبّت عظیم تو، من می‌توانم به خانهٔ تو داخل شوم و در معبد مقدّست، تو را با احترام پرستش نمایم. مرا به راه راستی و عدالت هدایت نما. خداوندا، دشمنان

Read more

Posted in دعا

ای خداوندم از تو می طلبیم تا با کمک تو ای روح‌القدس ما بتوانیم بیشتر و بیشتر در کلام باشیم و هر روزه با خداوند راه بریم و پر بشیم از تو ای روح‌القدس در نام عیسی مسیح میطلبم دستان توانمند و حفاظت گر تو ای خداوند تا ذهن و افکار ما رو پاک کنه از هر آنچه که از تو نیست را ، تا ما هم بتونیم با پا بر جا موندن در کلامت پر بشیم از روح‌القدس و بتونیم نور و نمک جهان باشیم و میوه و ثمر بیاریم … آمین ..آمین..و آمین

close

ای خداوندم از تو می طلبیم تا با کمک تو ای روح‌القدس ما بتوانیم بیشتر و بیشتر در کلام باشیم و هر روزه با خداوند راه بریم و پر بشیم از تو ای روح‌القدس در نام عیسی مسیح میطلبم دستان توانمند و حفاظت گر تو ای خداوند تا ذهن و افکار ما رو پاک کنه از هر آنچه که از تو نیست را ، تا ما هم بتونیم با پا بر جا موندن در کلامت پر بشیم از روح‌القدس و بتونیم نور و نمک جهان باشیم و میوه و ثمر بیاریم … آمین ..آمین..و آمین

Read more

Posted in دعا

می‌توانید با یک دعای ساده و صمیمی که از روی ایمان باشد، اینطور با خدا صحبت کنید: ای خدای پاک و مقدس، من می‌دانم که بر طبق کلام تو، کتاب مقدس، گناهکار و از جلال تو محروم هستم. من قبول دارم که عیسی مسیح خداوند، بخاطر گناهان من، به صلیب کشیده شد و جانش را برای پرداخت جریمه گناهان من داد. قبول دارم که او سومین روزبعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. پدر آسمانی، از تو خواهش می‌کنم گناهان مرا بیامرز و پاک کن و به من حیاتی جدید و ابدی در خودت ببخش. به اسم عیسی مسیح دعا می‌کنم،پس این لحظه ، با ایمان قلبی اعتراف میکنم

close

می‌توانید با یک دعای ساده و صمیمی که از روی ایمان باشد، اینطور با خدا صحبت کنید: ای خدای پاک و مقدس، من می‌دانم که بر طبق کلام تو، کتاب مقدس، گناهکار و از جلال تو محروم هستم. من قبول دارم که عیسی مسیح خداوند، بخاطر گناهان من، به صلیب کشیده شد و جانش را برای پرداخت جریمه گناهان من داد. قبول دارم که او سومین روزبعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. پدر آسمانی، از تو خواهش می‌کنم گناهان مرا بیامرز و پاک کن و به من حیاتی جدید و ابدی در خودت ببخش. به اسم عیسی مسیح دعا می‌کنم،پس این لحظه ، با ایمان قلبی اعتراف میکنم

Read more

Posted in دعا

با نام تو روزم را شروع می‌کتم و از تو می‌خواهم حضورجاودانه ات در زندگی روحانی و دنیوی من باشد. از تو سپاسگذارم برای فیضی که به ایماندارانت عطا فرموده‌ای و به ما ایمانی بخشیده‌ای تا برای جلال نام تو زندگی کنیم. از تو برای نجات وتولد دوباره‌ام سپاسگذارم و دعا می‌کنم نور و ملکوتت پیوسته در زندگی من باشد. دعا می‌کنم برای آنانی که ملکوت تو را نشناخته‌اند و از تو می‌خواهم تا عیسی مسیح را وسیله نجات آنها قرار دهی. به ما بیاموز تا بتوانیم اراده تو را درک کنیم و طبق اراده تو رفتار کنیم. همانگونه که تو فرموده‌ای حتی ایمانداران از شر و بلا آسوده نیستند و

close

با نام تو روزم را شروع می‌کتم و از تو می‌خواهم حضورجاودانه ات در زندگی روحانی و دنیوی من باشد. از تو سپاسگذارم برای فیضی که به ایماندارانت عطا فرموده‌ای و به ما ایمانی بخشیده‌ای تا برای جلال نام تو زندگی کنیم. از تو برای نجات وتولد دوباره‌ام سپاسگذارم و دعا می‌کنم نور و ملکوتت پیوسته در زندگی من باشد. دعا می‌کنم برای آنانی که ملکوت تو را نشناخته‌اند و از تو می‌خواهم تا عیسی مسیح را وسیله نجات آنها قرار دهی. به ما بیاموز تا بتوانیم اراده تو را درک کنیم و طبق اراده تو رفتار کنیم. همانگونه که تو فرموده‌ای حتی ایمانداران از شر و بلا آسوده نیستند و

Read more

Posted in دعا