image_pdfimage_print

سرود پرستشی – خاطره با صدای زیبای آرتین

سرود پرستشی خالق آسمان

سرود پرستشی خداوندم شاه شاهان است

سرود پرستشی چون روح در پنطیکاست

سرود پرستشی محبت خدا بس عظیم است