درباره مسیحیت

درباره مسیحیت بیشتر ...

نجات یعنی چه؟

عیسی مسیح کیست ۳ ؟

خواندنیها

خواندنیها بیشتر ...

من چطور می توانم به جهنم نروم؟

راه نجات بر اساس رومیان چیست؟

سرود پرستشی

بیشتر ...

سرود پرستشی – خاطره با صدای زیبای آرتین

بیشتر بخوانید : آیا مسیحیت مخالف ختنه است؟ در ساعت …

سرود پرستشی خالق آسمان

سرود پرستشی خداوندم شاه شاهان است

دعا

بیشتر ...

دعای شماره ۶

مرسی عیسی مسیح برای امروز مرسی که عاشق ما هستی …

دعای شماره ۵

دعای شماره ۴

دروس

بیشتر ...

درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟ الف – تشریفات و آدابیست که …

درس ۳۶

درس ۵ معرفی عهد

مشورت مسیح

بیشتر ...

مشورت مسیح برای افراد نگران

نگرانی حالتی است که گریبانگیر همه ما هست. نگرانی اساساً …

مشورت مسیح برای افراد افسرده

مشورت مسیح برای افراد ترسان