خواندنیها

خواندنیها بیشتر ...

شکرگزاری و رضایت

غیبت کردن

سرود پرستشی

بیشتر ...

سرود پرستشیJESUS

سرود پرستشی ⁦فوق العاده تاثیر گذار به نام✡️⁩⁦✝️⁩چه نام زیبایی …

سرود پرستشی هللویا.

سرود پرستشی دعای ربانی

دعا

بیشتر ...

دعا

به نام عیسى مسیح پر جلال میطلبم از پدر اسمانى …

دعای شماره ۶

دعای شماره ۵

دروس

بیشتر ...

درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟ الف – تشریفات و آدابیست که …

درس ۳۶

درس ۵ معرفی عهد

مشورت مسیح

بیشتر ...

مشورت مسیح برای افراد نگران

نگرانی حالتی است که گریبانگیر همه ما هست. نگرانی اساساً …

مشورت مسیح برای افراد افسرده

مشورت مسیح برای افراد ترسان