درباره مسیحیت

درباره مسیحیت بیشتر ...

اطلاعاتی درباره کتاب غزل غزلها

بررسی نامهای خداوند

اطلاعاتی درباره کتاب امثال

خواندنیها

خواندنیها بیشتر ...

غول پیکران یا نفیلیان چه کسانی بودند؟

هدف تو خدا باشد

شکرگزاری و رضایت

سرود پرستشی

بیشتر ...

خداوند به تو نگاه میکنم

بیشتر بخوانید : آیه قوت دوشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ برابر …

سرود پرستشیJESUS

سرود پرستشی هللویا.

دعا

بیشتر ...

دعا

به نام عیسى مسیح پر جلال میطلبم از پدر اسمانى …

دعای شماره ۶

دعای شماره ۵

دروس

بیشتر ...

درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟ الف – تشریفات و آدابیست که …

درس ۳۶

درس ۵ معرفی عهد

مشورت مسیح

بیشتر ...

مشورت مسیح برای افراد نگران

نگرانی حالتی است که گریبانگیر همه ما هست. نگرانی اساساً …

مشورت مسیح برای افراد افسرده

مشورت مسیح برای افراد ترسان