ارمیا باب ۳۱ آیه ۳

image_pdfimage_print

ارمیا باب ۳۱ آیه ۳
ارمیا باب ۳۱ آیه ۳

ارمیا باب ۳۱  آیه ۳

 

من خود را از دوردستها به آنها آشکار ساختم. ای قوم اسرائیل، من همیشه شما را دوست داشتم و محبّت پایدار من نسبت به شما ادامه خواهد داشت.