ارمیا باب ۳۳ آیه ۳

image_pdfimage_print
ارمیا باب ۳۳ آیه ۳
ارمیا باب ۳۳ آیه ۳

 

ارمیا باب ۳۳  آیه ۳

«از من بپرس و به تو پاسخ خواهم داد. دربارهٔ اسرار عجیبی که چیزی دربارهٔ آنها نمی‌دانی به تو خواهم گفت.