اشعیا باب 11

image_pdfimage_print
پادشاهی صلح‌آمیز
1خاندان سلطنتی داوود مثل درختی است که از تنه قطع شده باشد، امّا از کنُدهٔ آن، شاخهٔ‌ تازه‌ای جوانه می‌زند.
2روح خداوند به او حکمت
و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد.
او ارادهٔ خداوند را می‌داند و حرمت او را نگاه خواهد داشت،
3از اطاعت او خرسند است،
و از روی ظاهر و شایعات داوری نخواهد کرد.
4او فقیران را با انصاف داوری می‌کند
و به داد درماندگان خواهد رسید.
به دستور او مردم مجازات
و خطاکاران کشته می‌شوند.
5او با عدالت و راستی بر قوم حکومت خواهد کرد.
6گرگ و برّه با هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند،
پلنگها در کنار بُزغاله‌ها می‌خوابند.
گوساله‌ها و شیر بچگان با هم غذا می‌خورند،
و بچّه‌های خُرد سال از آنها نگهداری می‌کنند.
7گاوها و خرسها با هم تغذیه می‌کنند،
و بچّه‌های آنها با صلح و آرامش در کنار هم می‌خوابند.
شیرها مثل گاوها، کاه خواهند خورد.
8حتّی اگر طفلی دست خود را در سوراخ مار سمّی فرو کند،
آسیبی نخواهد دید.
9دیگر چیز مضرّی نخواهد بود
و شریری در صهیون -‌کوه مقدّس خداوند- وجود نخواهد داشت.
همان‌طور که دریاها از آب پُر هستند،
این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پُر خواهد بود.
اسیران بازمی‌گردند
10روزی می‌آید که پادشاه جدید از خاندان داوود، نمونه‌ای برای ملّتها خواهد بود. همه در کاخ شاهانه جمع می‌شوند و به او ادای احترام خواهند کرد. 11وقتی آن روز فرا رسد، خداوند بار دیگر با قدرت، تمام کسانی را که از قوم اسرائیل در آشور، مصر و سرزمینهای فتروس، حبشه، عیلام، شنعار و حمات و در سواحل و جزایر پراکنده‌اند، به وطن خودشان برمی‌گرداند. 12خداوند با علامتی به ملّتهای دیگر نشان خواهد داد که او می‌خواهد بار دیگر قوم اسرائیل را که در چهار گوشهٔ دنیا پراکنده‌اند، دور هم جمع کند. 13دیگر پادشاهی شمالی اسرائیل به یهودا حسادت نخواهد کرد و یهودا دشمن اسرائیل نخواهد بود. 14آنها با هم به فلسطینی‌ها در غرب حمله می‌کنند و در شرق، اموال دیگران را به یغما خواهند برد. آنها مردم اَدوم و موآب را شکست می‌دهند و مردم آمون را زیر سلطهٔ خود درمی‌آورند. 15خداوند آب خلیج سوئز را خشک می‌کند و با یک باد داغ رود فرات را می‌سوزاند و آن را به هفت نهر کوچکتر تبدیل می‌کند تا هرکس بتواند به آسانی از آن‌ رد شود. 16از آشور شاهراهی برای عبور بازماندگان قوم اسرائیل باز خواهد شد، همان‌طور که برای اجدادشان وقتی از مصر بیرون آمدند، چنین راهی باز شد.

دیدگاهتان را بنویسید