اشعیا باب ۲۶

image_pdfimage_print
سرود پیروزی یهودا
۱روزی می‌آید که مردم یهودا این سرود را خواهند سرایید:
شهر ما مستحکم است!
خدا خودش از دیوارهای آن دفاع می‌کند.
۲دروازه‌های شهر را باز کنید
و بگذارید قوم وفادار مؤمن وارد شوند،
قومی که هرچه می‌کنند راست و درست است.
۳↵ ای خداوند، صلح و آرامش کامل
به آنهایی که در اندیشه‌های خود راسخ‌اند
و به تو توکّل دارند، عطا فرما.
۴↵ توکّل شما تا ابد بر خداوند باشد،
او همیشه حامی شما خواهد بود.
۵او کسانی را که متکبّر بودند حقیر نموده،
او شهرهایی را که ‌آنها در آن زندگی می‌کردند، ویران نمود
و دیوارهای آن را با خاک یکسان نمود.
۶آنها که مورد ظلم و ستم بودند اکنون در آن، رفت و آمد نموده
و آن را زیر پای خود لگدمال می‌کنند.
۷ای خداوند، تو راه را جلوی پای نیکوکاران صاف می‌کنی
و جاده‌ای که در آن سفر می‌کنند، هموار می‌سازی.
۸ما از ارادهٔ تو پیروی می‌کنیم و امیدمان به توست؛
و خواسته‌ای جز تو نداریم.
۹↵ در شب با تمام وجودم مشتاق تو هستم.
وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی،
آن وقت آنها می‌آموزند که عدالت چیست.
۱۰گرچه تو حتّی در مورد شریرانی
که هیچ‌وقت نیکی و راستی را نمی‌آموزند، مهربان هستی.
آنها حتّی در اینجا -‌در شهر نیکان-
مرتکب شرارت می‌شوند
و به بزرگی تو توجّهی ندارند.
۱۱دشمنان تو نمی‌دانند که تو آنها را مجازات خواهی کرد.
ای خداوند آنها را شرمنده کن
و بگذار به جزایشان برسند، بگذار به مجازاتی که برایشان در نظر داری برسند.
به آنها نشان بده، چقدر قوم خود را دوست داری.
۱۲ای خداوند، تو ما را سعادت و برکت خواهی داد.
تمام موفقیّت‌های ما را تو امکان‌پذیر ساختی.
۱۳ای خداوند خدای ما، دیگران بر ما حکومت کرده‌اند،
در حالی‌که تو تنها خداوند ما هستی.
۱۴اکنون آنها همگی مرده‌اند و دیگر زنده نخواهند شد،
ارواح آنها بلند نمی‌شود،
چون تو آنها را مجازات کرده‌ای و درهم شکسته‌ای.
دیگر کسی از آنها یاد نمی‌کند.
۱۵ای خداوند، تو باعث رشد ملّت ما بوده‌ای،
و سرزمین ما را از هر سو وسعت داده‌ای
و به این وسیله تو جلال یافته‌ای.
۱۶ای خداوند تو قوم خود را مجازات کردی
و آنها در حالت پریشانی به حضور تو دعا کردند.
۱۷تو، ای خداوند، ما را مجبور کردی،
مثل زنِ در حال زایمان، از درد فریاد برآوریم.
۱۸ما در درد و رنج بودیم،
ولی چیزی به دنیا نیاوردیم
پیروزی‌ای برای کشورمان نصیب ما نشد،
و توفیقی نداشته‌ایم.
۱۹کسانی‌که از قوم ما مرده‌اند دوباره زنده خواهند شد،
و بدنهای بی‌جان آنها جان تازه خواهند یافت.
تمام آنها که در قبرهای خود خوابیده‌اند
بیدار شده و با شادی خواهند سرایید.
همان‌طور که شبنم‌های درخشان،
زمین را شاداب می‌کند، همان‌طور خداوند امید تازه‌ای به‌ آنها که سالهای پیش مرده‌اند، خواهد داد.
داوری و استقرار مجدد
۲۰ای قوم من، به خانه‌های خود بروید و درها را پشت سر خود ببندید. خود را برای زمانی کوتاه پنهان کنید تا خشم خدا فروکش کند. ۲۱خداوند از جایگاه آسمانی خود می‌‌آید تا مردم دنیا را به‌خاطر گناهانشان مجازات کند. قتلهایی که به طور مخفی روی زمین مرتکب شده بودند، آشکار خواهد شد و زمین دیگر کشته‌شدگان را پنهان نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید