افسسیان باب ۲

image_pdfimage_print
از موت به حیات
۱در گذشته، شما غیر یهودیان به علّت خطاها و گناهان خود مُرده بودید. ۲و در راههای کج این جهان قدم می‌گذاردید و از حکمران قدرتهای هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید. ۳در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند سایر آدمیان، ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم.
۴امّا خدا آن‌قدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبّتش نسبت به ما کریم است که ۵اگرچه به علّت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. (از راه فیض خداست که شما نجات یافته‌اید.) ۶و به‌خاطر اتّحادی که با مسیح داریم، ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۷تا ثروت عظیم و بی‌قیاس فیض خود را، با مهربانی نسبت به ما، در عیسی مسیح در زمانهای آینده نمایان سازد. ۸↵ زیرا به‌سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته‌اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. ۹↵ این نجات، نتیجهٔ کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. ۱۰↵ زیرا ما ساختهٔ دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدّر فرمود که انجام دهیم، بجا آوریم.
اتّحاد در مسیح
۱۱بنابراین به‌خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزء کافران بودید و به وسیلهٔ اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می‌گیرد.) «نامختون» نامیده می‌شدید. ۱۲در آن زمان، از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده‌های خدا متّکی بود، بی‌بهره بودید. شما در این جهان، بدون امید و بدون خدا به سر می‌بردید. ۱۳امّا اکنون شما که دور بودید به وسیلهٔ اتّحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده‌اید. ۱۴زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متّحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود، دیواری که آنان را از هم جدا می‌کرد و دشمنان یکدیگر می‌ساخت، درهم شکست. ۱۵زیرا شریعت را با مقرّرات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته، در خود یک انسانیّت تازه‌ای به وجود آورد و صلح و صفا را میسّر سازد. ۱۶مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، این دو را در یک بدن واحد، دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. ۱۷به این سبب بود که مسیح آمد و مژدهٔ صلح را به شما که دور بودید و به آنانی که نزدیک بودند، اعلام کرد. ۱۸اکنون هر دو به وسیلهٔ مسیح اجازه داریم که در یک روح یعنی روح‌القدس به حضور پدر بیاییم.
۱۹پس شما غیر یهودیان، دیگر غریب و بیگانه نیستید بلکه با مقدّسین خدا هموطن و اعضاء خانوادهٔ خدا هستید. ۲۰شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است، بنا شده‌اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. ۲۱در اتّحاد با اوست که تمام عمارت به هم متّصل می‌گردد و رفته‌رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدّس در می‌آید. ۲۲شما نیز در اتّحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیلهٔ روح خود در آن زندگی می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید