افسسیان باب ۳

image_pdfimage_print
رسالت پولس برای غیر یهودیان
۱به این سبب است که من پولس، زندانی مسیح عیسی به‌خاطر شما غیر یهودیان، به درگاه خدا برایتان دعا می‌کنم. ۲حتماً خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما بکار برم. ۳از راه الهام بود که این نقشهٔ اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. (من قبلاً به طور مختصر دربارهٔ آن نوشته‌ام ۴و اگر آنچه را که نوشته‌ام بخوانید، خواهید فهمید که من تا چه اندازه به راز مسیح پی‌برده‌ام.) ۵این راز به طوری که اکنون به وسیلهٔ روح‌القدس برای رسولان و انبیای مقدّس خدا آشکار شده است، در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود ۶و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم‌ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است، شریک و سهیم هستند.
۷من طبق عطیهٔ فیض خدا و در اثر فعالیّت قدرت او، خدمتگزار انجیل شدم. ۸آری، من اگرچه در بین مقدّسین از همه کمترم، امّا این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارتِ ثروتِ بی‌قیاسِ مسیح را به ملل غیر یهود برسانم ۹و به همه نشان دهم که چگونه نقشهٔ خدا به مورد اجرا گذارده می‌شود. خدا که آفرینندهٔ همه‌چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگاه داشت، ۱۰تا اینکه در حال حاضر، خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیلهٔ کلیسا به قدرتها و حکمرانان عالم آسمانی بشناساند. ۱۱این نقشه طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما، مسیح عیسی، عملی ساخته است. ۱۲ما به وسیلهٔ اتّحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می‌توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. ۱۳پس من از شما تقاضا می‌کنم از رنجهایی که به‌خاطر شما می‌کشم، مأیوس نباشید، زیرا اینها باید مایهٔ افتخار شما باشد.
محبّت مسیح
۱۴بنابراین، من در برابر پدری زانو می‌زنم که ۱۵هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است ۱۶و دعا می‌کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیلهٔ روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید، ۱۷و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود و دعا می‌کنم که شما در محبّت ریشه دوانیده و برپایهٔ محبّت بنا شوید ۱۸تا با همهٔ مقدّسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبّت مسیح پی ببرید ۱۹و آن محبّت را دریابید (اگرچه بالاتر از فهم بشر است) تا از پُری کامل خدا کاملاً پر شوید.
۲۰↵ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند. ۲۱↵ بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین.

دیدگاهتان را بنویسید