امثال باب ۲۱

image_pdfimage_print
۱دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی، به هر سو که بخواهد، هدایت می‌کند.
۲↵ تمام کارهای انسان در نظر خودش درست است، امّا انگیزه‌ها را خداوند می‌بیند.
۳↵ عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم قربانی‌ها خداوند را خشنود می‌سازد.
۴چشم مغرور و دل متکبّر، چراغ شرارت است و گناه محسوب می‌گردد.
۵نقشهٔ با دقّت، انسان را توانگر می‌کند، امّا عجله باعث فقر می‌شود.
۶ثروتی که از راه دروغگویی به دست می‌آید، همچون بخار به هوا می‌رود و باعث هلاکت می‌گردد.
۷ظلم اشخاص بدکار آنها را نابود می‌کند، چون نمی‌خواهند از راستی پیروی کنند.
۸راه شخص گناهکار کج است، امّا آدم پاک در راه راست قدم برمی‌دارد.
۹سکونت در گوشهٔ بام بهتر است از زندگی با زن ستیزه جو، در یک خانهٔ مشترک.
۱۰شخص بدکار ظلم را دوست دارد و حتّی همسایه‌اش از دست او در امان نیست.
۱۱وقتی مسخره‌کنندگان تنبیه می‌شوند، نادانان درس عبرت می‌گیرند، چون شخص دانا را نصیحت کنی، از آن پند می‌گیرد.
۱۲خدای عادل کارهای خانهٔ مردم بدکار را می‌بیند و آنها را واژگون کرده هلاک می‌سازد.
۱۳کسی‌که فریاد فقیران را نشنیده می‌گیرد، فریاد او نیز در روز تنگدستی شنیده نخواهد شد.
۱۴آتش خشم را می‌توان با هدیهٔ پنهانی خاموش کرد، رشوه در خفا نیز غضب را فرو می‌نشاند.
۱۵اجرای عدالت، درستکاران را شاد می‌سازد، امّا شریران را پریشان می‌گرداند.
۱۶مرگ در انتظار کسانی است که از راه راست منحرف می‌شوند.
۱۷کسی‌که عیاشی را دوست دارد، فقیر می‌شود و شخص میگسار و عیاش هرگز ثروتمند نخواهد شد.
۱۸مردم بدکار در همان دامی که برای اشخاص درستکار نهاده‌اند، گرفتار می‌شوند.
۱۹سکونت در بیابان بی‌آب و علف بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو.
۲۰خانهٔ شخص دانا پر از ناز و نعمت است، امّا نادان هرچه به دست می‌آورد، برباد می‌دهد.
۲۱↵ درستکار و مهربان باش تا عمر طولانی و با عزّت داشته باشی.
۲۲یک شخص دانا می‌تواند شهر مردان قوی را تسخیر کند و قلعهٔ اعتمادشان را فروریزد.
۲۳هر که مواظب سخنان خود باشد، جان خود را از مصیبت نجات می‌دهد.
۲۴کسانی‌که دیگران را مسخره می‌کنند، مغرور و متکبّرند.
۲۵آرزوی شخص تنبل که از کار کردن خودداری می‌کند باعث هلاکت او می‌شود.۲۶او تمام روز در خواب و خیال به سر می‌برد، امّا شخص درستکار سخاوتمند است و از بخشیدن به دیگران دریغ نمی‌کند.
۲۷خداوند از قربانی‌های مردم بدکار نفرت دارد، مخصوصاً اگر با نیّت بد تقدیم کنند.
۲۸شاهد دروغگو نابود خواهد شد، امّا سخنان شخص راستگو پذیرفته می‌شود.
۲۹آدم بدکار بی‌پروا عمل می‌کند، امّا شخص درستکار جوانب امر را می‌سنجد.
۳۰هیچ حکمت و بصیرت و نقشه‌ای نمی‌تواند برضد خداوند عمل کند.
۳۱انسان اسب را برای روز جنگ آماده می‌کند، امّا پیروزی را خداوند می‌بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید