امثال باب ۴

فواید حکمت
۱ای فرزندان من، به آنچه من، پدرتان به شما تعلیم می‌دهم گوش کنید. توجّه کنید تا معرفت پیدا کنید. ۲زیرا چیزهای خوبی به شما یاد می‌دهم، پس آنها را فراموش نکنید. ۳وقتی در خانهٔ والدین خود پسر بچّه کوچکی بودم و تنها فرزند مادرم، ۴پدرم مرا تعلیم داده می‌گفت: «سخنان مرا با دل و جان بشنو و دستورات مرا انجام بده تا رستگار شوی. ۵به دنبال کسب حکمت برو و عقل و بینش پیدا کن. آنچه را می‌گویم فراموش مکن و از آنها سرپیچی منما. ۶خردمندی را ترک مکن تا تو را محافظت نماید. آن را دوست بدار تا از تو مواظبت کند. ۷↵ تحصیل حکمت از هر کاری ارزنده‌تر است، پس علاوه بر همهٔ چیزهایی که به‌‌ دست می‌آوری، بینش را هم بیاموز. ۸حکمت را دوست بدار تا تو را بزرگ و محترم سازد. آن را با اشتیاق طلب نما تا به تو عزّت و شکوه ببخشد. ۹حکمت برای تو تاج افتخار خواهد بود.»
۱۰ای فرزند من، به آنچه می‌گویم خوب گوش کن و آن را جدّی بگیر تا عمری طولانی داشته باشی. ۱۱حکمت را به تو آموختم و راه راست را به تو نشان دادم.۱۲پس، در سفر زندگی خسته نخواهی شد و اگر بدوی، به زمین نخواهی خورد.۱۳آنچه را که یاد گرفته‌ای، پیوسته به‌خاطر داشته‌ باش. آنها را فراموش مکن، چون آنها زندگی تو را می‌سازند. ۱۴از مردم شریر پیروی مکن و از راه مردمان ظالم دوری کن. ۱۵کارهای آنها را انجام نده، از آنها دوری نما و راه خود را ادامه بده. ۱۶آنها تا کار خلافی نکرده باشند نمی‌خوابند و تا به کسی صدمه نزده باشند، آرام نمی‌گیرند.۱۷چون ظلم و شرارت برای آنها مثل نان و آبی است که می‌خورند و می‌‌نوشند.
۱۸راه مردم نیکوکار مانند سپیده‌دَم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر می‌شود تا روز برسد. ۱۹امّا راه مردم شریر مثل شب، تاریک است. آنها به زمین می‌خورند امّا علّت آن را نمی‌دانند.
۲۰ای فرزند من، به سخنان من گوش بده و به آنچه می‌گویم توجّه داشته باش.۲۱آنها را در قلب خود حفظ کن و هرگز از یاد مبر. ۲۲کسی‌که آنها را بفهمد دارای سلامتی و زندگی بهتری خواهد شد. ۲۳↵ توجّه داشته باش که چطور فکر می‌‌کنی، زیرا افکار تو سرچشمهٔ زندگی توست. ۲۴سخنان دروغ و بیهوده را از دهان خود دور کن ۲۵با جرأت و اطمینان به جلو نگاه کن و سرافکنده مباش. ۲۶برای هر کاری که می‌‌کنی، خوب نقشه بکش تا کارهایت به خوبی انجام شود. ۲۷حتّی یک قدم از راه راست منحرف مشو و از بدی دوری نما.