اول تسالونیکیان

image_pdfimage_print

معرّفی کتاب تسالونیکی پایتخت استان رومی مکادونیه بود. پولس بعد از ترک فیلیپیه، کلیسایی در این شهر تأسیس نمود. پس از مدّتی با مخالفت یهودیان حسود و خودخواه مواجه شد که نمی‌توانستند موفقیّتهای پولس را بویژه در بین غیر یهودیانی که به یهودیّت علاقه‌مند بودند، ملاحظه کنند. پولس مجبور شد که تسالونیکی را ترک کرده به بیریه برود. پس از مدّتی که او به قرنتس رسید، پیامی خصوصی از طرف تیموتاؤس، همکار خود دربارهٔ کلیسای تسالونیکی دریافت نمود. اولین نامهٔ پولس به تسالونیکی برای تشویق کردن و اطمینان آنها نوشته شد. او خدا را برای خبرهایی که دربارهٔ ایمان و محبّت آنها شنیده بود، شکر می‌کند و چگونگی زندگی خود را در زمانی‌که در بین‌ ایشان بود به آنها خاطرنشان می‌سازد. سپس به سؤالاتی که دربارهٔ زمان بازگشت مسیح مطرح شده بود، پاسخ می‌دهد. به عنوان مثال، آیا ایمانداری که قبل از بازگشت مسیح فوت می‌کند، حیات جاودانی مسیح را دریافت خواهد نمود یا نه؟ مسیح چه موقع باز می‌گردد؟ پولس از این فرصت استفاده کرده، به آنها می‌گوید که در آرامش کار کنند و با امید در انتظار بازگشت مسیح باشند. تقسیم‌بندی کتاب مقدّمه ۱‏:۱ سپاسگزاری و ستایش و تمجید ۲‏:۱‏-۱۳‏:۳ نصیحت دربارهٔ رفتار مسیحی ۱‏:۴‏-۱۲ تعالیم دربارهٔ بازگشت مسیح ۱۳‏:۴‏-۱۱‏:۵ آخرین تشویق‌ها ۱۲‏:۵‏-۲۲ خاتمه ۲۳‏:۵‏-۲۸