اول تواریخ

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب اول و دوم تواریخ، تکرار مطالبی است که در کتابهای سموئیل و پادشاهان ذکر شده است، امّا این کتاب بیشتر وقایع طایفهٔ یهودا را که در جنوب سرزمین اسرائیل سکونت داشتند، شرح می‌دهد. در این دو کتاب دو نکتهٔ برجسته‌‌ای که بر تاریخ سلطنت اسرائیل تأثیر داشتند، نشان می‌دهند:
۱- با وجود مصیبتهایی که بر سلطنت‌های اسرائیل و یهودا وارد شد، خدا هنوز هم به وعده‌ای که به آن قوم داده بود، وفادار ماند و نقشه‌ای را که برای قوم خود داشت، توسط آن عدّه کسانی‌که در سرزمین یهودا باقیمانده بودند، عملی کرد. برای ثابت کردن این مطلب، نویسندهٔ کتاب به موفقیّتهای داوود و سلیمان، اصلاحات اجتماعی یهوشافاط، حزقیا و یوشیا اشاره می‌کند و همچنین از مردمی که به خدا وفادار مانده بودند، نام می‌برد.
۲- منشأ ترتیب پرستش خدا در معبد بزرگ در اورشلیم و مخصوصاً وظیفهٔ کاهنان و لاویان را در امور نیایشی شرح می‌دهد و با اینکه سلیمان معبد بزرگ را ساخت، امّا داوود را مؤسس اصلی رسوم مذهبی آن معرّفی می‌کند.
تقسیم‌بندی کتاب
شجره‌نامه و فهرست اسامی ۱‏:۱‏-۴۴‏:۹
مرگ شائول ۱‏:۱۰‏-۱۴
حکمرانی داوود ۱‏:۱۱‏-۳۰‏:۲۹
الف- دشواریها و موفّقیّتها ۱‏:۱۱‏-۱‏:۲۲
ب- آمادگی برای ساختن معبد بزرگ ۲‏:۲۲- ۳۰‏:۲۹
اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

دیدگاهتان را بنویسید