اول تیموتاوس باب ۱

مقدّمه
۱از طرف پولس که به فرمان نجات‌دهندهٔ ما خدا و به دستور مسیح عیسی -‌امید ما- رسول مسیح عیسی است، ۲به تیموتاؤس، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می‌گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند.
دربارهٔ تعلیم نادرست
۳همچنان‌که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می‌خواهم که در افسس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می‌دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. ۴به آنها بگو که خود را با افسانه‌ها و شجره‌نامه‌های بی‌پایانی که انسان را به مجادله می‌کشند، سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشهٔ خدا که از راه ایمان شناخته می‌شود، کمکی نمی‌کنند. ۵هدف تعلیم ما، برانگیختن محبتّی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می‌آید. ۶بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گُم کرده‌اند. ۷آنها مایلند معلّمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه می‌گویند و یا دربارهٔ چه چیز این‌طور با اطمینان سخن می‌گویند.
۸ما می‌دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیحی از آن استفاده شود. ۹البتّه باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای افراد متمرّد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، کافران، بی‌دینان، قاتلان پدر و مادر، آدمکشان، ۱۰زشتکاران، لواط‌گران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می‌دهند و هر کار دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد را انجام می‌دهند. ۱۱آن تعلیمی که در انجیل یافت می‌شود، یعنی مژده‌ای از جانب خدای پرجلال و متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم.
حمد و سپاس برای رحمت خدا
۱۲از مسیح عیسی، خداوند ما که نیروی این کار را به من داده است، تشکّر می‌کنم. زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. ۱۳اگرچه در گذشته به او دشنام می‌دادم، جفا می‌رسانیدم و اهانت می‌کردم، امّا خدا به من رحم کرد زیرا من بی‌ایمان بودم و نمی‌‌‌دانستم چه می‌کردم. ۱۴و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتّی را به من عطا نمود که در اتّحاد با مسیح نصیب ما می‌گردد. ۱۵↵ این سخن درست است و کاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. گناهکاری بزرگتر از من هم نیست! ۱۶امّا به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم، کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همهٔ کسانی‌که بعدها به او ایمان آورده، حیات جاودانی خواهند یافت. ۱۷به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یکتا تا به ابد عزّت و جلال باد، آمین.
۱۸ای تیموتاؤس، فرزند من، همان‌طور که مدّتها پیش دربارهٔ تو نبوّت شد، این فرمان را به تو می‌سپارم و امیدوارم آن سخنان، مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد، ۱۹و ایمان و وجدان پاک خود را نگه‌دار. کشتی ایمان بعضی‌ها به علّت گوش ‌ندادن به ندای وجدان درهم شکسته است.۲۰از آن جمله «هیمینائوس» و «اسکندر» می‌باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.