اول تیموتاوس باب ۲

image_pdfimage_print
تعالیم دربارهٔ دعا
۱↵ پس قبل از هر چیز تأکید می‌کنم که درخواست‌ها، دعاها، شفاعتها و سپاس‌ها برای همهٔ مردم،۲↵ برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خداترسی و سرافرازی به سر بریم ۳زیرا، انجام این کار در حضور خدا، نجات‌دهندهٔ ما، نیکو و پسندیده است. ۴او مایل است همهٔ آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. ۵↵ زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح ۶↵ که جان خود را به عنوان کفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید ۷و به‌خاطر این است که من که به سِمَت گوینده و رسول و معلّم ملل در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم، حقیقت را بیان می‌کنم و دروغ نمی‌گویم.
دربارهٔ زنها
۸آرزو دارم که مردها در همه‌جا بدون خشم و نزاع دستهای مقدّس خود را بلند کرده، دعا نمایند.۹من همچنین می‌خواهم زنها، خود را به طور آبرومند و معقول و با لباسهای مناسب بیارایند، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباسهای گران‌قیمت. ۱۰بلکه آنها باید خود را با کارهای نیکو بیارایند آن‌چنان‌که زیبندهٔ زنانی است که ادّعای خداپرستی دارند. ۱۱زنها باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم بگیرند. ۱۲من به زنی اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد و یا بر مرد حکومت کند. زنها باید ساکت باشند. ۱۳زیرا اول «آدم» آفریده شد و بعد «حوا». ۱۴و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست. ۱۵امّا، اگر زنها با فروتنی در ایمان و محبّت و پاکی جِدّ و جهد کنند، با آوردن فرزندان به این دنیا نجات خواهند یافت.