اول تیموتاوس باب ۶

image_pdfimage_print
غلامان
۱همهٔ آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایستهٔ احترام کامل بدانند تا هیچ‌کس از نام خدا و تعلیم ما بدگویی نکند. ۲غلامانی که اربابان ایماندار دارند، نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند، به آنها بی‌احترامی کنند بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون آنانی که از خدمت ایشان بهره‌مند می‌گردند، مؤمن و عزیز هستند.
تعالیم غلط و ثروت حقیقی
باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند. ۳اگر کسی تعلیمی به غیراز این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعالیم آیین ما سازگار نباشد، ۴خودپسند و بی‌فهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دسته‌بندی، توهین، بدگمانی و ۵مباحثات دایمی در بین اشخاصی می‌شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می‌کنند که خداپرستی وسیله‌ای است برای کسب منفعت.
۶البتّه خداپرستی همراه با قناعت، منفعت بسیار دارد. ۷زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده‌ایم و نمی‌توانیم از این جهان چیزی ببریم. ۸پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، به آنها قناعت می‌کنیم. ۹امّا آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان‌بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می‌کشاند گرفتار می‌شوند. ۱۰زیرا عشق به پول، سرچشمهٔ همه‌نوع بدیهاست و به علّت همین عشق است که، بعضی‌ها از ایمان منحرف گشته، قلبهای خود را با رنجهای بسیار جریحه‌دار ساخته‌اند.
وظایف تیموتاؤس
۱۱امّا تو، ای مرد خدا، از همهٔ اینها بگریز و نیکویی مطلق و خدا‌پرستی و ایمان و محبّت و بردباری و ملایمت را پیشهٔ خود ساز. ۱۲↵ در مسابقهٔ بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور؛ زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار، به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی.۱۳در برابر خدایی که به همه‌چیز هستی می‌بخشد. و در حضور مسیح عیسی که نزد «پنطیوس پیلاطس» اعترافی نیکو کرد، تو را موظّف می‌سازم ۱۴که این فرمان را دور از سرزنش، تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند، نگاه داری. ۱۵و در زمانی‌که او معیّن کرده، آن یکتا حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد ساخت. ۱۶به آن یکتا وجودی که فناناپذیر است و در نوری ساکن می‌باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ‌کس هرگز او را ندیده و نمی‌تواند ببیند، عزّت و قدرت جاودان باد، آمین.
۱۷به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی‌ثبات مانند مال دنیا متّکی نباشند. بلکه به خدایی توکّل کنند که همه‌چیز را به فراوانی تهیّه می‌کند تا ما از آنها لذّت ببریم. ۱۸همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در کارهای نیک غنی بوده، با سخاوت و بخشنده باشند. ۱۹به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آیندهٔ آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد.
۲۰ای تیموتاؤس آنچه را به تو سپرده شده است، حفظ کن. از سخنان بی‌معنی و کفرآمیز و مباحثاتی که به غلط «دانش» نامیده می‌شود، دوری کن. ۲۱زیرا بعضی‌ها که خود را در این چیزها متخصص می‌دانند، از ایمان منحرف گشته‌اند. فیض خدا با همهٔ شما باد.

دیدگاهتان را بنویسید