اول سموئیل

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب اول سموئیل، شرح انتقال حکومت داوران به حکومت پادشاهی است. این دگرگونی ملّی بنی‌اسرائیل در اطراف سه نفر دور می‌زند: سموئیل بزرگترین و آخرین داور، شائول اولین پادشاه اسرائیل و داوود نبی که سرگذشت پرحادثهٔ او قبل از رسیدن به قدرت با داستان سموئیل و شائول درهم آمیخته است.
موضوع این کتاب، مانند سایر کتابهای تاریخی عهد عتیق، این است که وفاداری به خدا موفقیّت می‌آورد و عدم اطاعت از خدا شکست و عذاب. این مطلب به طور آشکار در پیام خدا به عیلی کاهن در فصل ۳۰‏:۲ آمده است: «…هرکسی که به من احترام بگذارد، او را محترم می‌گردانم و کسی‌که مرا حقیر شمارد، او را حقیر خواهم ساخت.»
آهنگ کتاب در مورد افکار موافق و مخالفِ ایجاد حکومت پادشاهی است. در حالی‌که خدا پادشاه واقعی بنی‌اسرائیل می‌باشد، ولی به‌خاطر درخواست مردم، خدا پادشاهی برای اسرائیل انتخاب می‌کند. حقیقت مهم این است که پادشاه و مردم هر دو در زیر فرمان و داوری خدا می‌باشند. طبق قوانین خدا، حقوق همهٔ مردم، چه فقیر و چه ثروتمند برابر است.
تقسیم‌بندی کتاب
سموئیل به عنوان داور بنی‌اسرائیل ۱‏:۱‏-۱۷‏:۷
پادشاه شدن شائول ۱‏:۸‏-۲۷‏:۱۰
اولین سالهای پادشاهی شائول ۱‏:۱۱- ۳۵‏:۱۵
داوود و شائول ۱‏:۱۶‏-۳۱‏:۳۰
مرگ شائول و پسرانش ۱‏:۳۱‏-۱۳

دیدگاهتان را بنویسید