ایوب باب 25

image_pdfimage_print
بلدد
1آنگاه بلدد شوحی جواب داد:
2«سلطنت و هیبت از آن خداست
و او صلح را در آسمانها برقرار می‌کند.
3کسی نمی‌تواند شمارهٔ فرشتگانی را که در خدمت او هستند، بداند.
نور خدا بر همه‌کس و در همه‌جا می‌تابد.
4آیا انسان فانی می‌تواند در نظر خدا پاک و بی‌عیب باشد؟
5حتّی مهتاب و ستارگان در نظر او درخشنده
و پاک نیستند،
6چه رسد به انسان خاکی که کِرمی بیش نیست.
زندگی انسان چه ارزشی در نظر خدا دارد؟»

دیدگاهتان را بنویسید