ایوب باب 38

image_pdfimage_print
خداوند به ایّوب جواب می‌دهد
1آنگاه خداوند از میان گِردباد به ایّوب جواب داد:
2«این کیست که با سخنان پوچ و بی‌معنی خود
حکمت مرا انکار می‌کند؟
3اکنون مثل یک مرد آماده شو
و به سؤالات من جواب بده.
4وقتی‌که اساس زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟
اگر می‌دانی بگو.
5آیا می‌دانی که چه کسی حد و وسعت آن را تعیین نمود؟
چه کسی و به چه ترتیب آن را اندازه کرد؟
6ستونهای آن بر چه چیزی قرار دارند
و چه کسی بنیاد آن را گذاشت؟
7در هنگام وقوع این چیزها ستارگانِ صبحگاهی، سرود شادی را با هم زمزمه کردند
و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند.
8وقتی‌که آب دریا از دل زمین فوران کرد،
چه کسی دروازه‌های آن را بست؟
9این من بودم که روی دریا را با ابر پوشاندم
و با تاریکی غلیظ پیچیدم.
10کناره‌های آن را تعیین نمودم
و با سواحل احاطه‌اش کردم.
11به دریا گفتم: «از اینجا جلوتر نرو
و موجهای سرکش تو از این نقطه تجاوز نکنند.»
12آیا در سراسر عمرت هرگز به صبح فرمان داد‌ه‌ای
که بدمد یا به شفق گفته‌ای که در جای خود پدید آید
13و کرانه‌های زمین را فرا گیرد
تا روشنی صبح، شرارت شب را از میان بردارد؟
14شفق، رنگ زمین را لاله‌گون می‌سازد
و همچون لباس رنگ شده درمی‌آورد
15و روشنی روز نمایان شده
دست شریران را از شرارت کوتاه می‌سازد.
16آیا چشمه‌های دریا را دیده‌ای
یا به اعماق دریاها قدم گذاشته‌ای؟
17آیا تا به حال کسی دروازه‌ای را که از دنیای مردگان محافظت می‌کند،
به تو نشان داده است؟
18آیا می‌دانی که زمین چقدر وسعت دارد؟
اگر می‌دانی به من جواب بده.
19آیا می‌دانی که سرچشمهٔ نور در کجاست
و تاریکی از کجا می‌آید؟
20آیا می‌توانی حدود آنها را بیابی
و راهی را که به منشاء آنها می‌رود، پیدا کنی؟
21تو باید بدانی! زیرا سن تو بسیار زیاد است
و در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی!
22آیا در مخزنهای برف داخل شده‌ای
و می‌دانی که تگرگ در کجا ذخیره می‌شود؟
23من آنها را برای روز مصیبت
و جنگ انبار کرده‌ام.
24آیا می‌دانی که روشنی از کجا می‌تابد
و باد شرقی از کجا می‌وزد؟
25چه کسی درّه‌‌ها را برای سیل کَنده
و مسیر رعد و برق را ساخته است؟
26چه کسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیرمسکون می‌فرستد
27تا زمینهای متروک و بایر آبیاری شوند
و علف به بار آورند؟
28آیا باران و شبنم پدر دارند؟
29یخ را چه کسی تولید می‌کند و شبنم از کجا به وجود می‌آید؟
30چه کسی آب را مثل سنگ به یخ تبدیل می‌کند
و سطح دریا را منجمد می‌سازد؟
31آیا می‌توانی ستارگان پروین را به هم ببندی
و رشتهٔ منظومهٔ جبار را بگشایی؟
32آیا می‌توانی حرکت ستارگان را در فصلهای مختلف اداره کنی
و دُب اکبر را با اقمار آن هدایت نمایی؟
33آیا از قوانین آسمانها اطّلاع داری
و می‌توانی آنها را در روی زمین تطبیق دهی؟
34آیا می‌توانی به ابرها فرمان بدهی
که سیل باران را بر سرت ببارند؟
35آیا می‌توانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کند
و برق به تو بگوید، اطاعت می‌کنم؟
36چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟
37چه کسی آن‌قدر دانش دارد که بتواند ابرها را بشمارد
و مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی کند
38و خاک را به هم آمیخته از آن کلوخ بسازد؟
39‏-40آیا می‌توانی برای شیر، شکار تهیّه کنی
و به او و بچّه‌هایش که در بیشهٔ خود در کمین نشسته‌اند،
خوراک بدهی؟
41چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می‌کنند
و جوجه‌هایشان که در آشیانه برای غذا فریاد می‌زنند،
خوراک آماده می‌نماید؟