ایوب باب 41

image_pdfimage_print
1آیا می‌توانی تمساح را با چنگک شکار کنی
یا زبانش را با ریسمان ببندی؟
2آیا می‌توانی پوزهٔ او را مهار
و لاشه‌اش را با چنگک سوراخ کنی؟
3آیا نزد تو زاری می‌کند
که به او آزار نرسانی؟
4آیا با تو پیمان می‌بندد
که همیشه خدمتکار تو باشد؟
5آیا می‌توانی با او مثل یک پرنده، بازی کنی
یا به گردنش قلّاده انداخته به کنیزانت ببخشی؟
6آیا ماهیگیران می‌توانند او را تکه‌تکه کنند
و به تاجران بفروشند؟
7آیا تیر در پوست او فرو می‌رود
یا نیزهٔ ماهیگیری سر او را سوراخ می‌کند؟
8اگر به او دست بزنی چنان غوغایی برپا می‌کند
که تا یادت باشد دیگر این کار را نکنی.
9هرکسی که بخواهد او را شکار کند
از دیدنش خود را می‌بازد و جرأت خود را از دست می‌دهد.
10اگر تحریک شود، آن‌قدر خشمگین می‌گردد
که کسی جرأت نمی‌کند، در برابر او بایستد.
11در تمام روی زمین کسی نیست
که به او حمله کند و زنده بماند.
12بگذار تا دربارهٔ پاهای هیولا برایت بگویم
که چقدر قدرتمند است.
13‏-14کسی نمی‌تواند پوست او را بشکافد
یا زرهی را که می‌پوشد، سوراخ نماید
یا جرأت کند که به دندانهای ترسناک او نزدیک شود
و یا دهان او را باز کند.
15پشت او از پره‌های زره مانند تشکیل شده
16‏-17و این پره‌‌ها آن‌چنان نزدیک
و محکم به هم بافته شده‌اند
که هیچ چیزی قادر نیست، آنها را از هم جدا نماید
و حتّی هوا هم نمی‌تواند در آنها نفوذ کند.
18وقتی عطسه می‌زند، بخار آن در پرتو نور آفتاب می‌درخشد
و چشمانش به آفتابی می‌مانند که هنگام صبح طلوع می‌کند.
19از دهانش شعله‌ها
و جرّقه‌های آتش برمی‌خیزد.
20از سوراخهای بینی‌اش مثل بخاری که از دیگ جوشان برمی‌خیزد،
دود خارج می‌شود.
21نَفَس او آتش می‌افروزد
و از دهانش شعلهٔ آتش زبانه می‌کشد.
22نیروی او در گردنش جا دارد
و هر که با او روبه‌رو شود، وحشت می‌کند.
23طبقات گوشت بدنش سخت
و محکم به هم چسبیده‌اند.
24دلش مانند سنگ زیرین آسیاب سخت است.
25وقتی از جا برمی‌خیزد، نیرومندان به وحشت افتاده،
از ترس بیهوش می‌شوند.
26شمشیر، نیزه، تیر یا گُرز
در او اثر نمی‌کند.
27آهن برایش مثل کاه است
و برنز مانند چوب پوسیده.
28تیر نمی‌تواند او را بگریزاند،
سنگ فلاخن مثل پَر کاه در او اثر نمی‌کند.
29گرز برای او مانند کاه است
و به نیزه‌هایی که به سویش پرتاب می‌شوند، می‌خندد.
30پوست شکمش مثل تکه‌های ناهموار سفال است
و مانند پنجهٔ خرمنکوب بر زمین شیار می‌زند.
31او دریا را مثل آب جوشان به حرکت در می‌آورد
و آن را مثل ظرفی از روغن به حباب تبدیل می‌کند.
32خط درخشانی پشت سر خود بر جای می‌گذارد
و دریا از کف، سفید می‌شود.
33در روی زمین هیچ حیوانی مانند او بی‌باک نیست.
34او پادشاه حیوانات وحشی است
و از همهٔ جانوران برتر است.»

دیدگاهتان را بنویسید