تثنیه

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب تثنیه، کتاب سخنرانی‌های موسی برای بنی‌اسرائیل در سرزمین موآب می‌باشد، جایی که آنها پس از مدّتها سفر در بیابان، سرانجام توقّف نمودند و آمادهٔ ورود به کنعان شدند.
بعضی از مسائل خیلی مهمّی که در این کتاب به آن اشاره شده، عبارتند از:
-‌موسی وقایع عظیم چهل سال گذشته را دوباره بیان می‌کند و از مردم درخواست می‌کند که به‌خاطر داشته باشند خدا چگونه آنها را در بیابان رهبری نمود و نسبت به خدا وفادار و مطیع باشند.
-‌موسی ده فرمان اوّلیه را تکرار نموده و معنی فرمان اول را تأکید می‌نماید و از مردم می‌خواهد که فقط خدا را پرستش نمایند. سپس او قوانین گوناگونی را که در ادارهٔ امور زندگی آنها در کنعان لازم خواهد بود بازگو می‌کند.
-‌موسی معنی پیمان خدا با آنها را یادآوری می‌کند و از آنها دعوت می‌کند که تعهّد خود را نسبت به انجام آن پیمان تجدید نمایند.
-‌یوشع به عنوان دومین رهبر قوم خدا منصوب می‌شود و موسی، پس از سراییدن یک سرود در تمجیدِ وفاداری خدا و برکت دادن طایفه‌های بنی‌اسرائیل، در موآب در شرق رود اردن وفات می‌کند.
موضوع اصلی کتاب این است که خدا، بنی‌اسرائیل را نجات و برکت داده است. پس آنها باید این را به‌خاطر داشته، خدا را اطاعت نموده و دوست بدارند تا حیات داشته و از برکاتِ پیوستهٔ خدا بهره‌مند گردند.
آیات برجستهٔ این کتاب ۶: ۴‏-۶ می‌باشد و شامل کلماتی است که عیسی مسیح آن را بزرگترین حکم خواند: «خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست بدارید.»
تقسیم‌بندی کتاب
سخنرانی اول موسی ۱‏:۱‏-۴۹‏:۴
سخنرانی دوم موسی ۱‏:۵‏-۱۹‏:۲۶
الف- احکام ۱‏:۵‏-۲۲‏:۱۰
ب- قوانین، مقرّرات و هشدارها ۱‏:۱۱‏-۱۹‏:۲۶
دستورات برای ورود به کنعان ۱‏:۲۷‏-۶۸‏:۲۸
تجدید پیمان ۱‏:۲۹‏-۲۰‏:۳۰
سخنان آخر موسی ۱‏:۳۱‏-۲۹‏:۳۳
وفات موسی ۱‏:۳۴‏-۱۲