تیطس

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
تیطُس یک مسیحی غیر یهودی بود که معاون و همکار پولس نیز به شمار می‌آمد. نامهٔ پولس برای تیطُس به کریت فرستاده شد. او در آن زمان مسئول کلیسای کریت بود. پولس در این نامه، سه منظور عمده دارد:
۱- صفات و مشخصات رهبران کلیسا، بویژه در مقابل شخصیّت و رفتار نامعقول بعضی از اهالی کریت.
۲- به تیطُس نصیحت شده است که چگونه به گروههای مختلف تعلیم دهد. مانند مردها، زنهای مسنّ، (که بتوانند زنهای جوان را تعلیم دهند) جوانان و غلامان.
۳- نویسنده به تیطُس دربارهٔ رفتار مسیحی، مخصوصاً ضرورت صلح‌جویی، دوستی، خودداری از رنجاندن دیگران، مجادله و عدم جدایی در کلیسا نصیحت می‌کند.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۴
مسئولان کلیسا ۵‏:۱‏-۱۶
وظایف گروههای مختلف در کلیسا ۱‏:۲‏-۱۵
نصیحت و هشدار ۱‏:۳‏-۱۱
خاتمه ۱۲‏:۳‏-۱۵