حزقیال

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
حزقیال نبی قبل و بعد از سقوط اورشلیم در سال پانصد و هشتاد و شش قبل از میلاد در بابل در تبعید به سر می‌برد. پیام او خطاب به تبعیدشدگان و همچنین به اهالی اورشلیم بود. کتاب حزقیال نبی دارای شش بخش اصلی است:
۱- خدا از حزقیال دعوت می‌کند تا نبی و سخنگوی او باشد. ۲- حزقیال به مردم دربارهٔ داوری خدا بر آنان و سقوط اورشلیم هشدار می‌دهد. ۳- پیام خدا در مورد مجازات اقوام مختلفی که باعث آزار و گمراهی قوم او شده بودند. ۴- رفاه و آسایش مردم اسرائیل پس از سقوط اورشلیم و امیدواری برای آینده‌ای روشن. ۵- نبوّت علیه جوج. ۶- رؤیای احیای معبد بزرگ و قوم اسرائیل.
حزقیال مردی با ایمانی قوی و قوهٔ تصوّری فوق‌العاده بود. بسیاری از مشاهدات او به صورت رؤیا و بسیاری از پیامهایش به شکل نمادین یا تصویری است. حزقیال بر نیاز همه به احیای درونی قلب و روح، و مسئولیّت فردی هرکس در ارتکاب گناه تأکید می‌کند. او همچنین امید خود را برای بازگشت و پایداری ملّت خود اعلام می‌کند. او به عنوان کاهن و نبی، به معبد بزرگ و قدّوسیّت، علاقهٔ خاصی داشت.
تقسیم‌بندی کتاب
دعوت خدا از حزقیال ۱‏:۱‏-۲۷‏:۳
پیامهای نابودی اورشلیم ۱‏:۴‏-۲۷‏:۲۴
داوری خدا بر ملّتها ۱‏:۲۵‏-۳۲‏:۳۲
وعدهٔ خدا به قوم اسرائیل ۱‏:۳۳‏-۲۸‏:۳۷
نبوّت علیه جوج ۱‏:۳۸‏-۲۹‏:۳۹
رؤیایی از آیندهٔ معبد بزرگ و سرزمین اسرائیل ۱‏:۴۰‏-۳۵‏:۴۸

دیدگاهتان را بنویسید