خروج باب ۲۸

image_pdfimage_print
لباس کاهنان
(خروج ۱‏:۳۹‏-۷)
۱«برادرت هارون و پسرانش ناداب، ابیهو، العازار و ایتامار را از بقیّهٔ قوم اسرائیل جدا کن و به حضور من بیاور تا به عنوان کاهن مرا خدمت نمایند. ۲برای برادرت هارون لباس کهانت تهیّه کن تا به او وقار و جلال ببخشد. ۳به استادکاران ماهری که مهارت خود را مدیون من هستند بگو، لباسهای هارون را درست کنند تا او تقدیس شود و به عنوان کاهن مرا خدمت نماید. ۴لباسهایی که آنها باید تهیّه کنند از این قرار است: سینه‌پوش، جامهٔ مخصوص کاهنان، ردا، پیراهن بلند نقش‌دوزی شده، دستار و کمربند. آنها باید برای برادرت هارون و پسرانش لباسهای کهانت تهیّه کنند تا آنها به عنوان کاهنان در خدمت من باشند. ۵لباسها باید از نخهای طلا و پشم به رنگهای بنفش، ارغوانی و قرمز و کتان ظریف درست شوند.
۶«جامهٔ مخصوص کاهنان باید از نخهای طلا و با پشم به رنگهای بنفش، ارغوانی و قرمز و کتان خوش بافت تهیّه و به طرز هنرمندانه‌ای طراحی شده باشند. ۷دو بند از دو طرف شانه‌ها به سینه‌پوش متّصل و در عقب به هم بسته شوند. ۸یک کمربند به همان ترتیب از طلا و نخهای بنفش و ارغوانی و قرمز و کتان خوش بافت به آن وصل باشد. ۹دو قطعه سنگ عقیق تهیّه کن و اسامی دوازده پسر یعقوب را بر روی آنها حک کن. ۱۰شش اسم بر روی یک سنگ و شش اسم بر روی سنگ دیگر، به ترتیب زمان تولّدشان. ۱۱یک جواهرساز ماهر را بیاور تا اسامی‌پسران یعقوب را بر این دو سنگ حکاکی کند، و آنها را در قالبی زرّین قرار بده. ۱۲این دو سنگ را به نشانهٔ دوازده طایفهٔ اسرائیل به بندهایی که از شانه‌ها به سینه‌پوش وصل می‌شود ببند. به این وسیله هارون همیشه نام آنها را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند تا من -‌خداوند- همیشه قوم خود را به یاد بیاورم.۱۳‏-۱۴قابی زرّین بساز و دو زنجیر از طلای خالص که مثل ریسمان بافته شده باشد تهیّه کن و قاب را به آنها وصل کن.
سینه‌پوش کاهن
(خروج ۸‏:۳۹‏-۱۲)
۱۵«سینه‌پوشی برای کاهن اعظم بساز تا آن را در تشخیص ارادهٔ خدا به کار برد. این باید از جنس همان موّاد جامهٔ مخصوص کاهنان و با نقش‌دوزی‌های مشابه آن ساخته شود. ۱۶آن را دولا کن تا به شکل مربّعی با طول و عرض بیست و دو سانتیمتر درآید. ۱۷چهار ردیف سنگهای قیمتی که در هر ردیف سه سنگ داشته‌باشد بر روی آن قرار بده. سنگ‌های ردیف اول، عقیق قرمز، یاقوت زرد و لعل باشد. ۱۸ردیف دوم زمرّد، یاقوت و الماس، ۱۹ردیف سوم فیروزه، عقیق سفید و یاقوت ارغوانی،۲۰ردیف چهارم یاقوت کبود، عقیق جگری و یشم باشد. سنگ‌ها باید در قالبی زرّین قرار بگیرند.۲۱تعداد سنگها باید دوازده عدد باشد. یک عدد برای هریک از اسامی پسران یعقوب. بر روی هر سنگ نام یکی از دوازده طایفهٔ اسرائیل حک شود. ۲۲برای سینه‌پوش زنجیرهایی از طلای خالص مانند ریسمان بافته شده، بساز. ۲۳دو حلقهٔ زرّین برای سینه‌پوش بساز و بر گوشه‌های فوقانی آن وصل کن. ۲۴سپس ریسمانهای زرّین را به دو حلقه‌ای که در گوشه‌های سینه‌پوش قرار دارد متّصل نما.۲۵دو سر دیگر ریسمانها را به دو قاب ببند، به‌طوری‌که آنها در جلو به بندهای جامهٔ مخصوص کاهن متّصل شود. ۲۶دو حلقهٔ زرّین بساز و آنها را به گوشه‌های پایین سینه‌پوش و به قسمت داخلی آن، یعنی در کنار جامه وصل کن. ۲۷دو حلقهٔ زرّین دیگر هم بساز و آنها را به قسمت پایین بندهایی که از شانه‌های جامهٔ مخصوص کاهنان نزدیک درز و بالای کمربندی که از پشم ظریف ساخته شده، متّصل نما. ۲۸حلقه‌های سینه‌پوش باید با نخ ارغوانی رنگ به حلقه‌های روی جامهٔ مخصوص کاهنان مربوط شوند. به طوری که سینه‌پوش در بالای کمربند قرار بگیرد و محکم باشد.
۲۹«به این ترتیب هارون اسامی طایفه‌های اسرائیل را که روی سینه‌پوش نوشته شده، بر روی قلبش حمل خواهد کرد تا هروقت به مکان مقدّس و به حضور خدا می‌رود آنها را همیشه به یاد من که خداوندم بیاورد. ۳۰سنگهای اوریم و تُمیم را بر سینه‌پوش بگذار تا هروقت هارون به حضور مقدّس من می‌آید آنها را حمل کند. در چنین مواقعی او باید همیشه این سینه‌پوش را بر تن داشته باشد تا بتواند ارادهٔ مرا برای قوم اسرائیل تشخیص دهد.
بقیّهٔ لباسهای کهانت
(خروج ۲۲‏:۳۹‏-۳۱)
۳۱«ردایی که زیر جامهٔ مخصوص کاهنان پوشیده می‌شود، باید از یک قطعه پارچهٔ پشمی ارغوانی رنگ باشد. ۳۲در وسط آن پارچه، شکافی برای جای سر باز شود و دور تا دور جای شکافته شده با کتانی که مانند زره بافته شده باشد، دوخته شود تا مانع پارگی آن شود. ۳۳‏-۳۴حاشیهٔ ردا را با منگوله‌هایی به شکل انار که از نخهای پشم ارغوانی، قرمز و بنفش درست شده باشد تزئین نما و در وسط هر دو منگوله، یک زنگ طلایی آویزان کن. ۳۵هارون هروقت برای خدمت به معبد می‌رود این ردا را بپوشد تا وقتی به مکان مقدّس و به حضور من وارد می‌شود و یا وقتی آنجا را ترک می‌کند، صدای زنگ شنیده شود. مبادا او در آنجا بمیرد.
۳۶«لوحه‌ای برّاق از طلای خالص بساز و کلمات ‘وقف شده برای خداوند’ را بر روی آن حک کن، همان‌طور که یک جواهر ساز روی انگشتری خاتم حکاکی می‌کند. ۳۷این لوحه به وسیلهٔ نخ ارغوانی رنگ به قسمت جلوی دستار بسته می‌شود. ۳۸هارون باید آن را بر پیشانی خود قرار دهد تا من خداوند، تمام قربانی‌هایی را که بنی‌اسرائیل به من تقدیم می‌کنند بپذیرم، حتّی اگر قوم در تقدیم آنها مرتکب خطاهایی نیز بشوند.
۳۹«پیراهن هارون را از کتان ظریف بباف و دستاری از کتان ظریف و حمایل نقش‌دوزی شده برای او درست کن.
۴۰«برای پسران هارون هم پیراهن، حمایلی و سرپوشی درست کن که به آنها وقار و جلال ببخشد. ۴۱این لباسها را بر تن برادرت هارون و پسران او بپوشان و آنها را با روغن زیتون مسح نموده، دستگذاری و تقدیس نما تا آنها به عنوان کاهن، مرا خدمت نمایند. ۴۲برای آنها شلوارهای کتانی کوتاه تهیّه کن تا برهنگی بدن آنها را از کمر تا رانهایشان بپوشاند. ۴۳هارون و پسرانش هروقت به درون خیمهٔ مقدّس خداوند وارد می‌شوند و یا به قربانگاه و یا برای خدمت به مکان مقدّس می‌روند، باید شلوار پوشیده باشند، مبادا برهنگی آنها نمایان شود و کشته شوند. هارون و پسرانش باید تا ابد از این قانون اطاعت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید