خروج باب ۳۶

image_pdfimage_print
۱«بصلئیل و اهولیاب و سایر هنرمندانی که خداوند به ایشان استعداد و توانایی انجام کاری عطا کرده است، مطابق دستورات خداوند برای ساختن خیمهٔ حضور خداوند کار بکنند.»
مردم بیشتر از حد نیاز هدیه می‌آورند
۲موسی، بصلئیل و اهولیاب و همهٔ افراد ماهری را که استعداد خدایی داشتند و همهٔ افراد دیگر را که مایل به انجام این کار بودند دعوت کرد. ۳موسی همهٔ مصالح و مواد ساختمانی را که مردم برای ساختن خیمهٔ حضور خداوند هدیه داده بودند همراه با همهٔ اشیایی که هر صبح دریافت می‌کرد به آنها می‌داد. ۴پس آنگاه افراد ماهری که کارها را انجام می‌دادند، نزد موسی رفتند ۵و چنین گفتند: «مردم بیش از آنچه نیاز است تا فرمان خدا را انجام دهیم، هدایا می‌آورند.»
۶پس موسی به سراسر اردو فرمان فرستاد تا دیگر هدیه‌ای برای خیمهٔ مقدّس نیاورند. ۷آنچه تا آن زمان آورده بودند بیشتر از نیاز بود.
ساختن خیمهٔ مقدّس
(خروج ۱‏:۲۶‏-۳۷)
۸ابتدا بافندگان ماهر برای خیمهٔ مقدّس ده پرده از پارچه‌های نفیس کتان و پشم‌های ارغوانی، بنفش و قرمز را با اشکال فرشتگان نگهبان، به صورت ماهرانه‌ای درست کردند. ۹طول هر پرده دوازده متر و عرض آن دو متر بود و همهٔ آنها به یک اندازه بودند. ۱۰سپس پنج پرده را به یکدیگر دوختند و پنج پردهٔ دیگر را نیز به همین ترتیب به هم دوختند. ۱۱سپس پنجاه حلقه از کتان ارغوانی در کنارهٔ هر یک از آن دو تکه، ساختند ۱۲و بعد حلقه‌ها را مقابل هم دوختند. ۱۳همچنین پنجاه چنگک طلایی ساختند و پرده‌ها را به وسیلهٔ چنگک به هم پیوستند. و به این ترتیب با پیوستن هر دو تکه، خیمه به صورت یک پارچه تکمیل شد.
۱۴در بالای سقف، پوشش دیگری انداختند که از یازده پردهٔ پشم بُز ساخته شده بودند. ۱۵هر یازده پرده یک اندازه و طول هر کدام از آنها سیزده متر و عرض آن دو متر بود. ۱۶پنج پرده را با هم پیوستند و شش پردهٔ دیگر را جداگانه به هم دوختند. ۱۷پنجاه حلقه در امتداد کنارهٔ هر دو پارچه دوختند ۱۸و همچنین پنجاه چنگک برنز را در پرده‌ها دوختند و به وسیلهٔ آنها دو پارچه را به هم پیوستند. ۱۹آنها دو پوشش ساختند. یکی از پوست قرمز شدهٔ قوچ و دیگری از چرم اعلا تا به عنوان پوشش خارجی مورد استفاده قرار بگیرد.
۲۰بعد از آن تخته‌هایی از چوب اقاقیا برای خیمه ساختند. ۲۱طول هر تخته چهار متر و عرض آن شصت و شش سانتیمتر بود. ۲۲هر تخته دو زبانه داشت که یکی را به دیگری متّصل می‌ساختند.۲۳همهٔ تخته‌های خیمه را به همین ترتیب ساختند. خیمه بیست تخته در سمت جنوب خود داشت.۲۴چهل پایهٔ نقره‌ای در زیر بیست تخته ساختند. و هر تخته با پایه‌اش به وسیلهٔ دو زبانه پیوند می‌شد. ۲۵همچنین بیست تخته در سمت شمال خیمه ساختند. ۲۶با چهل پایهٔ نقره‌ای، یعنی دو پایه برای هر تخته. ۲۷سمت مغرب خیمه که قسمت عقبی آن بود، از شش تخته تشکیل شده بود.۲۸دو ستون دیگر نیز برای گوشه‌های عقب ساختند ۲۹این ستونهای گوشه‌ها از پایین تا بالا به یکدیگر متّصل بودند. دو ستون گوشهٔ دیگر هم به همین طریق ساخته شدند. ۳۰بنابراین هشت ستون با شانزده پایهٔ نقره‌ای که دو پایه در زیر هر ستون قرار گرفت، ساختند.
۳۱بعد پشت‌بندهایی از چوب اقاقیا برای تخته‌های هر دو طرف خیمه ساختند پنج پشت‌بند برای یک طرف خیمه ۳۲و پنج پشت‌بند برای طرف دیگر و پنج پشت‌بند برای قسمت عقب در غرب.۳۳پشت بند میانی طوری ساخته شده بود که از یک سر تخته وسطی تا سر دیگر آن امتداد داشت.۳۴تخته‌ها و پشت‌بندها را با روکشی از طلای خالص پوشانیده بودند. و حلقه‌ها هم از طلای خالص ساخته شده بودند.
۳۵پردهٔ داخلی از کتان نفیس و پشم به رنگهای آبی، بنفش و قرمز و با شکلهای فرشتگان نگهبان ساخته شده بودند. ۳۶پرده با چهار چنگک طلایی از چهار ستون چوب اقاقیا که با روکشی طلا پوشیده شده بودند و بر چهار پایه قرار داشتند آویزان بود. ۳۷همچنان پرده‌ای برای دروازهٔ خیمه از کتان و پشمهای ارغوانی، بنفش و قرمز درست کردند. ۳۸این پرده به وسیلهٔ پنج چنگک به پنج ستون بسته شده بود. پایه‌های ستونها برنزی و سرهای آنها از طلا ساخته شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید