دانیال

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب دانیال در زمانی نوشته شده است که یهودیان دورانی بسیار سخت و پر مشقّت را تحت سلطهٔ پادشاهی بت‌پرست مى‌گذراندند. نویسنده با داستانها و رؤیاها یهودیان را تشویق می‌کند که خدا می‌‌تواند ظالم را به زیر افکنده و قوم خود را به قدرت برساند.
این کتاب حاوی دو بخش عمده است:
۱- داستان زندگی دانیال و دوستان او، که به وسیلهٔ ایمان و اطاعت از خدا، توانستند بر دشمنان خویش چیره شوند. این داستانها در زمان اسارت در بابل و شاهنشاهی پارس نوشته شده است.
۲- رؤیاهایی که به دانیال آشکار شده به صورت رمز بیان مى‌کند که امپراتوری‌ها و پادشاهان بسیار که از بابل شروع خواهد شد، برپا و ساقط خواهند شد. همچنین سقوط بیدادگرى بت‌پرست و پیروزی قوم خدا را پیشگویی می‌کند.
تقسیم‌بندى کتاب
دانیال و دوستانش ۱‏:۱‏-۲۸‏:۶
رؤیاهای دانیال ۱‏:۷‏-۱۳‏:۱۲
الف- چهار وحش ۱‏:۷‏-۲۸
ب- قوچ و بُز ۱‏:۸‏-۲۷‏:۹
ج- انبیای آسمانی ۱‏:۱۰‏-۴۵‏:۱۱
د- زمان آخر ۱‏:۱۲‏-۱۳

دیدگاهتان را بنویسید