دوم تسالونیکیان باب 1

image_pdfimage_print
مقدّمه
1از طرف پولس و سیلوانس و تیموتاؤس به كلیسای تسالونیكیان كه به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلّق دارد. 2خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند.
عقوبت در وقت آمدن مسیح
3ای برادران، ما موظّفیم همواره خدا را به‌خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین كنیم؛ زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می‌کند و محبّت شما به یكدیگر روز افزون است. 4ما در كلیساهای خدا به‌خاطر بردباری و ایمانتان در تحمّل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می‌کنیم.
5این آزارها ثابت می‌کند كه خدا از روی انصاف داوری می‌کند و می‌خواهد كه شما شایستهٔ پادشاهی خدا كه به‌خاطر آن رنج می‌برید، بشوید. 6خدا عادل است و به کسانی‌که به شما آزار می‌رسانند، جزا خواهد داد 7و به شما كه رنج و آزار می‌‌بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این كار در روزی كه عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود 8در آتشی فروزان ظهور كند، انجام خواهد گرفت و به آنانی كه خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند، كیفر خواهد داد. 9آنان كیفر هلاكت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیّت از جلال قدرت او را خواهند دید. 10در آن روزی كه او می‌آید، از مقدّسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجّب خواهند شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.
11به این سبب است كه ما همیشه برای شما دعا می‌کنیم كه خدای ما، شما را شایستهٔ دعوت خود گرداند و همهٔ آرزوهای نیكوی شما را برآورد و فعالیّتهای شما را كه از ایمان سرچشمه می‌گیرد، با قدرت خود به كمال رساند، 12تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

دیدگاهتان را بنویسید