دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۸

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۸
دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۸

 

دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۱۸

زیرا خودستایی، شخص را در حضور خدا مقبول نمی‌سازد بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.