رومیان باب ۱۰

image_pdfimage_print
۱ای برادران من، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. ۲من می‌توانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا متعصّبند امّا تعصّب آنان از روی آگاهی نیست. ۳زیرا راهی را که خدا به وسیلهٔ آن، انسان را در حضور خود نیک محسوب می‌کند، نشناختند و کوشیدند راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند، ۴زیرا مسیح هدف و تمام کنندهٔ شریعت است برای هرکه ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود.
نجات برای همه
۵در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می‌آید، موسی می‌نویسد: «هرکه شریعت را به عمل آورد به وسیلهٔ آن زیست خواهد کرد،» ۶امّا دربارهٔ نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می‌آید می‌گوید: «در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند؟» (تا مسیح را پایین آورد) ۷یا: «کیست که به جهان زیرین فرو رود؟» (تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد.) ۸او می‌گوید: «کلام خدا (یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می‌کنیم) نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست،» ۹↵ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. ۱۰↵ زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌باید. ۱۱کتاب‌مقدّس می‌فرماید: «هرکه به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.» ۱۲پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد، خداوند همه است و نسبت به همهٔ کسانی‌که به او روی می‌آورند، بی‌اندازه بخشنده است؛ ۱۳زیرا «هر کس که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.»
۱۴امّا اگر به او ایمان نیاورده‌اند، چگونه می‌توانند به او روی آورند؟ و چگونه می‌توانند به کسی ایمان آورند که دربارهٔ او چیزی نشنیده‌اند؟ و چگونه می‌توانند بدون حضور کسی‌که آن پیام را اعلام کند، چیزی بشنوند؟ ۱۵و آنها چگونه می‌توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه کتاب‌مقدّس می‌فرماید: «چه خوش است قدمهای کسانی‌که بشارت می‌دهند.»۱۶امّا همه، آن بشارت را نپذیرفتند زیرا خود اشعیا می‌فرماید: «خداوندا چه کسی پیام ما را باور کرده است؟» ۱۷↵ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می‌آید و پیام ما کلام مسیح است.
۱۸امّا می‌پرسم: «آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البتّه شنیده‌اند،
زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان
و سخن آنها به دور افتاده‌ترین نقاط دنیا رسیده است.»
۱۹باز می‌پرسم: آیا قوم اسرائیل این را نمی‌دانست؟ قبل از همه، موسی می‌گوید:
«من به وسیلهٔ کسانی‌که حتّی قومی به شمار نمی‌آیند،
حسادت شما را بر می‌انگیزم
و توسط قومی نادان،
شما را به خشم خواهم آورد.»
۲۰و اشعیا با جسارت بیشتر می‌گوید:
«کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند
و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند.»
۲۱امّا دربارهٔ قوم اسرائیل می‌گوید: «تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم.»

دیدگاهتان را بنویسید