زکریا

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
فصلهای ۱‏-۸ از کتاب زکریای نبی در بین سالهای ۵۱۸ تا ۵۲۰ قبل از میلاد نوشته شده است. این پیشگویی‌ها بیشتر به رؤیا شباهت دارند و مطلب مورد بحث، بازسازی و تجدید بنای اورشلیم و معبد بزرگ می‌باشد. همچنین گفت‌وگوهایی است دربارهٔ پاک سازی و تطهیر قوم خدا و آمدن مسیح.
فصلهای ۹‏-۱۴ مجموعه پیغامهایی است از سالهای بعد دربارهٔ مسیح موعود و داوری نهایی.
تقسیم‌بندی کتاب
پیامهای هشداردهنده و امیدوارکننده ۱‏:۱- ۲۳‏:۸
داوری بر همسایگان اسرائیل ۱‏:۹‏-۸
صلح و سعادت آینده ۹‏:۹‏-۲۱‏:۱۴

دیدگاهتان را بنویسید