زکریا باب 13

image_pdfimage_print
1در آن زمان برای خاندان داوود و اهالی اورشلیم چشمه‌ای جاری می‌شود که آنها را از تمام گناهان و ناپاکی‌ها پاک می‌سازد.
بت‌پرستی از بین می‌رود
2خداوند متعال می‌فرماید: «در آن روز نام بُتها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین می‌برم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک می‌سازم. 3اگر کسی به دروغ نبوّت کند پدر و مادرش به او خواهند گفت: ‘تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوّت می‌کنی.’ و هنگامی‌که او نبوّت می‌کند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. 4در آن روز انبیای دروغی از رؤیاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. 5بلکه هر کدام خواهند گفت: ‘من نبی نیستم. من یک دهقان هستم و از جوانی پیشهٔ من کشاورزی بوده است.’ 6اگر کسی از آنها بپرسد: ‘پس این زخمهایی که در بدن داری به‌خاطر چیست؟’ جواب می‌دهند: ‘اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کرده‌اند.’»
فرمان کشتن چوپان خدا
7خداوند متعال می‌فرماید: «ای شمشیر برضد چوپان من برخیز. برضد آن کسی‌که برای من کار می‌کند! شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد. 8دو سوم قوم هلاک می‌شوند و از بین می‌روند و یک سوم آنها زنده می‌مانند.9اینها را از بین آتش می‌گذرانم تا همان‌طور که طلا و نقره به وسیلهٔ آتش پاک و خالص می‌شوند، آنها هم پاک و خالص گردند. آنها نام مرا یاد می‌کنند و من آنها را به حضور خود می‌پذیرم و می‌گویم: ‘اینها قوم من هستند.’ و آنها می‌گویند: ‘خداوند، خدای ماست.’»

دیدگاهتان را بنویسید