عبرانیان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
نامه به عبرانیان، به گروهی از مسیحیان نوشته شده است که با مخالفت‌های روزافزونی روبه‌رو شده بودند و در خطر ترک ایمان مسیحی خود بودند. نویسنده با بیان اینکه عیسی مسیح مکاشفهٔ حقیقی و نهایی خدا می‌باشد، آنها را به پایداری در ایمان اوّلیه‌شان تشویق می‌نماید و در این راستا سه مطلب عمده را تأکید می‌کند:
۱- عیسی پسر جاودانی خداست که با تحمّل رنج و عذاب، اطاعت حقیقی از پدر را آموخت. عیسی به عنوان پسر خدا از سایر انبیا و فرشتگان و موسی نیز برتر می‌باشد.
۲- عیسی به وسیلهٔ خدا به عنوان کاهن جاودانی تعیین شده و برتر از کاهنان بنی‌اسرائیل می‌باشد.
۳- ایمانداران به وسیلهٔ عیسی از گناه، ترس و مرگ نجات می‌یابند و عیسی به عنوان کاهن اعظم نجات حقیقی را آماده کرده است که قربانی حیوانات در شریعت موسی نشانه‌ای از آن می‌باشد.
نویسنده در فصل ۱۱ با بیان نمونه‌‌هایی از ایمان اشخاص مشهور در تاریخ بنی‌اسرائیل، از خوانندگان خود درخواست می‌کند که در ایمان به عیسی مسیح، امین باقی بمانند. در فصل ۱۲ به خوانندگان اصرار می‌کند که هرچند ممکن است سختی و عذاب سراغ آنها بیاید، امّا آنها تا به آخر وفادار بمانند و چشمان خود را به عیسی بدوزند. این نامه با کلماتی نصیحت‌آمیز و هشدار‌دهنده پایان می‌یابد.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه: عیسی مسیح مکاشفه کامل خدا ۱‏:۱‏-۳
برتری مسیح از فرشتگان ۴‏:۱‏-۱۸‏:۲
برتری مسیح از موسی و یوشع ۱‏:۳‏-۱۳‏:۴
برتری کهانت مسیح ۱۴‏:۴‏-۲۸‏:۷
برتری پیمان مسیح ۱‏:۸‏-۲۲‏:۹
برتری قربانی مسیح ۲۳‏:۹‏-۳۹‏:۱۰
اهمیّت ایمان ۱‏:۱۱‏-۲۹‏:۱۲
خشنود ساختن خدا ۱‏:۱۳‏-۱۹
دعای خاتمه ۲۰‏:۱۳‏-۲۱
سخنان پایانی ۲۲‏:۱۳‏-۲۵
اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

دیدگاهتان را بنویسید