عبرانیان باب 8

image_pdfimage_print
عیسی – كاهن اعظم ما
1خلاصه آنچه تا به حال گفته‌ایم این است كه ما چنین كاهنی داریم كه در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است 2و به عنوان كاهن اعظم در عبادتگاه و در آن خیمهٔ حقیقی كه به دست خداوند، نه به دست انسان، برپا شده است خدمت می‌کند.
3همچنین هر كاهن اعظم مأمور است هدایایی تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین، كاهن ما نیز باید چیزی برای تقدیم‌ كردن داشته باشد. 4اگر عیسی هنوز بر روی زمین می‌بود، به عنوان یک كاهن خدمت نمی‌کرد، زیرا كاهنان دیگری هستند كه هدایایی را كه شریعت مقرّر كرده است، تقدیم كنند. 5امّا خدمتی كه این كاهنان می‌کنند، فقط نمونه و سایه‌ای از آن خدمت آسمانی و واقعی است. وقتی موسی می‌‌خواست خیمهٔ مقدّس را بسازد، خدا با تأكید به او دستور داده گفت:
«دقّت كن كه هر چیزی را بر طبق نمونه‌ای كه بر فراز كوه به تو نشان داده شد، بسازی.» 6امّا در حقیقت خدمتی كه به عیسی عطا شد از خدمت لاویان به‌ مراتب بهتر است؛ زیرا این پیمانی كه او میان خدا و انسان ایجاد كرده بهتر است، چون این پیمان بر وعده‌های بهتری استوار است.
7اگر آن پیمان اوّلیه بدون نقص می‌بود، هیچ نیازی نبود كه پیمان دیگری جای آن را بگیرد، 8امّا خداوند از قوم خود ایراد گرفته و می‌فرماید:
«زمانی خواهد آمد
كه من پیمان تازه‌ای با قوم اسرائیل و با خاندان یهودا می‌بندم.»
خداوند می‌گوید،
9«این پیمان تازه مانند آن پیمانی نخواهد بود كه با اجداد ایشان بستم،
در روزی كه دست آنها را گرفته و به بیرون از مصر هدایتشان نمودم،
زیرا آنها طبق آن پیمان عمل نكردند،»
و خداوند می‌فرماید:
«پس من هم از آنان روی گردان شدم.»
10و خداوند می‌فرماید:
«این است پیمانی كه پس از آن زمان با قوم اسرائیل خواهم بست:
قوانین خود را در افكار آنان خواهم گذاشت
و آن را بر دلهایشان خواهم نوشت.
من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود.
11دیگر احتیاجی نیست كه آنان به همشهریان خود تعلیم دهند
یا به یکدیگر بگویند:
خدا را بشناس،
زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت.
12در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود
و دیگر گناهان آنان را هرگز به‌یاد نخواهم آورد.»
13خدا وقتی دربارهٔ پیمان تازه سخن می‌گوید، پیمان اولی را منسوخ می‌شمارد و هرچه كهنه و فرسوده شود بزودی از بین خواهد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید