عوبدیا

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
این کتاب کوچک در زمان نامعینى، بعد از سقوط اورشلیم در سال ۵۸۶ قبل از میلاد نوشته شده است. در زمانى‌که اَدومیان، دشمنان دیرینهٔ یهودا نه فقط به‌خاطر سقوط اورشلیم به شادمانى پرداختند، بلکه به تاراج، تاخت و تاز، یغماگرى و کمک به دشمنان آنان پرداختند. عوبدیا نبوّت مى‌کند که اَدومیان مورد مجازات قرار خواهند گرفت و همچنین سایر اقوامى که با بنى‌اسرائیل به دشمنى پرداختند از مجازات در امان نخواهند بود.
تقسیم‌بندى کتاب
مجازات اَدوم ۱‏-۱۴
روز خداوند ۱۵‏-۲۱