غلاطیان باب ۶

image_pdfimage_print
حمل کردن بارهای یکدیگر
۱ای برادران من، اگر کسی در هنگام ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید، او را با روح فروتنی به راه راست آورید. امّا مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. ۲↵ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد. ۳اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند درحالی‌که چیزی نیست، خود را فریب می‌دهد. ۴هرکس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود، می‌تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند، ۵زیرا هرکس باید متحمّل بار خود باشد.
۶محصّلین کلام خدا، معلّم خود را در تمام نعمات خویش شریک سازند.
۷↵ فریب نخورید، هیچ‌کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. ۸↵ مثلاً اگر کسی بذر در کشتزار هوی و هوس خویش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد، از روح، حیات جاودانی را درو خواهد کرد. ۹↵ از انجام نیکوکاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. ۱۰↵ پس تا آنجا که فرصت داریم، به همه نیکی کنیم مخصوصاً به کسانی‌که در ایمان، با ما اعضای یک خانواده هستند.
خاتمه
۱۱ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می‌نویسم. ۱۲مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می‌کنند این است که تظاهر کنند. مخصوصاً آنها نمی‌خواهند به‌خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. ۱۳حتّی آنانی که ختنه دارند، شریعت را بجا نمی‌‌آورند! آنها می‌خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند. ۱۴و امّا من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیلهٔ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. ۱۵داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیّت دارد. ۱۶به همهٔ آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می‌کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، آرامش و رحمت باد!
۱۷دیگر هیچ‌کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می‌دهند من غلام مسیح هستم.
۱۸ای برادران من، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد، آمین.