فیلیپیان باب ۱

مقدّمه
۱از طرف پولس و تیموتاؤس -‌غلامان مسیح عیسی- به همهٔ مقدّسین شهر فیلیپی که با عیسی مسیح متّحدند و سرپرستان و خادمان آنها.
۲فیض و آرامش خدای پدر و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
دعای پولس برای آنها
۳هروقت که شما را به‌یاد می‌آورم خدا را شکر می‌کنم؛ ۴و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می‌کنم ۵و به‌خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می‌گویم. ۶↵ من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی، آن را به کمال خواهد رسانید. ۷من حقّ دارم که دربارهٔ شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را در فیض خدا با خود شریک می‌دانم. ۸خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است، مشتاق دیدار شما هستم.
۹و دعایم این است که محبّت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند ۱۰تا همه‌چیز را بیازمایید و عالیترین آنها را انتخاب کنید. آن وقت در روز عظیم مسیح بی‌عیب و بی‌تقصیر خواهید بود. ۱۱همچنین دعا می‌کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که به وسیلهٔ عیسی مسیح برای جلال و ستایش خدا به دست می‌آید، سرشار گردد.
مقصود زندگی، مسیح
۱۲ای برادران، می‌خواهم بدانید که آنچه به ‌سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است، ۱۳تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایرین نیز می‌دانند که من در خدمت مسیح؛ و به‌خاطر او زندانی شده‌ام. ۱۴و از طرف دیگر، اغلب ایمانداران مسیحی به سبب زندانی شدن من به قدری قویدل شده‌اند که جرأت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند.
۱۵البتّه بعضی‌ها، از روی حسادت و رقابت، به مسیح بشارت می‌دهند، ولی دیگران این کار را با حُسن نیّت انجام می‌دهند. ۱۶اینها از روی محبّت چنین می‌کنند، زیرا می‌دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتاده‌ام. ۱۷ولی آنها از روی هم چشمی به مسیح بشارت می‌دهند، نه از روی صمیمیّت، زیرا تصوّر می‌کنند از این راه می‌توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین‌تر سازند.
۱۸چه اهمیّت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیّت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می‌شود و این امر برای من مایهٔ خوشوقتی است. آری من شادم و همچنان شادی خواهم کرد.۱۹زیرا می‌دانم که به وسیلهٔ دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح، این امر به نجات من تمام خواهد شد. ۲۰زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه اکنون با دلیری کامل، مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. ۲۱زیرا مقصود من از زندگی، مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می‌شود.۲۲امّا اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمی‌دانم کدام را انتخاب کنم. ۲۳بین دو راهی گیر کرده‌ام. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است،۲۴امّا به‌خاطر شما زنده ماندن من واجب‌تر است. ۲۵با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود؛ ۲۶تا بار دیگر با آمدن من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد.
۲۷به هر حال، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستهٔ انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، مایلم دربارهٔ شما بشنوم که در یگانگی روح پابرجا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده، به‌خاطر ایمان انجیل تلاش می‌کنید. ۲۸به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما به آنها ثابت می‌کند که به سوی هلاکت می‌روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. ۲۹چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به‌خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید، ۳۰زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده‌اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطّلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.