فیلیپیان باب ۴

دستورهای گوناگون
۱بنابراین ای برادران عزیز، مشتاق دیدار شما هستم. شما مایهٔ شادی و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در اتّحاد خود با خداوند استوار باشید.
۲از «افودیه» و «سینتیخی» خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و سازش کنند. ۳و از تو ای همکار صمیمی، تقاضا می‌کنم که این دو زن را کمک کنی، زیرا نام آنها، با «کلیمانتوس» و سایر همکاران من که در انتشار انجیل تلاش کرده‌اند، در دفتر حیات ثبت شده است.
۴↵ پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می‌گویم شاد باشید! ۵مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! ۶↵ نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید. ۷↵ و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
۸↵ در خاتمه ای برادران، دربارهٔ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، بیندیشید. ۹↵ تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته، به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است، با شما خواهد بود.
تشکّر برای هدایای آنها
۱۰حال که پس از مدّتی دوباره مورد توجّه قرار گرفته‌ام، شادی عظیمی در خداوند یافته‌ام. البتّه شما همیشه نسبت به من علاقه و توجّه داشته‌اید، امّا فرصت ابراز آن را نیافتید. ۱۱من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی‌کنم، زیرا یاد گرفته‌ام در هر وضعی که باشم، قناعت کنم. ۱۲من می‌دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی‌ برده‌ام. ۱۳↵ من به وسیلهٔ مسیح که مرا تقویت می‌کند، به انجام هر کاری قادر هستم. ۱۴امّا شما لطف کرده شریک زحمات من شدید. ۱۵خود شما ای فیلپیان، خوب می‌دانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیّت دخل و خرج من با من همکاری کردید. ۱۶حتّی زمانی‌که در «تسالونیکی» بودم، یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. ۱۷من طالب پول شما نیستم؛ بلکه می‌خواهم به پاداش نیکوکاری شما افزوده شود. ۱۸اعانهٔ شما به دستم رسید و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه‌ای را که توسط «اپفرودیتس» فرستادید، احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیه‌ای خوشبو یعنی قربانی مقبول و پسندیدهٔ خداست ۱۹↵ و خدای من همهٔ احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. ۲۰پدر ما خدا را تا به ابد جلال باد، آمین!
خاتمه
۲۱به همهٔ مقدّسینی که به مسیح عیسی تعلّق دارند، سلام برسانید. ایماندارانی که با من هستند به شما سلام می‌رسانند. ۲۲همهٔ مقدّسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی که در دربار قیصر هستند، به شما سلام می‌رسانند.
۲۳فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.